headerheader-400header-800
Volver
A Base de Datos Nacional de Subvencións é o instrumento da Administración Xeral do Estado que permite coñecer a forma en que se xestiona unha das ferramentas máis importantes empregadas polas Administracións para o fomento das súas políticas públicas. O artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións crea a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), que está chamada a ser a partir do ano 2016 o Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións. A BDNS se custodia na Intervención Xeral da Administración do Estado. As subvencións convocadas ou concedidas polas entidades locales a partir do 1 de xaneiro de 2016, segundo establece a disposición transitoria 10 da Lei 15/2014, de 16 de setembro, tamén deberán remitirse a esta base de datos. Os dereitos de oposición, rectificación e cancelación exercitaranse ante o órgano ou a entidade que concede cada subvención

Data de publicación: 01/03/2016

Categoría: Consulta

Tipo: Bases de subvencións do ano 2019

Procedementos relacionados:
  1. 225 Solicitude de subvencións destinadas á adquisición de ordenadores para familias con alumnado menor de idade de centros docentes sostidos con fondos públicos
Enlaces relacionados: