headerheader-400header-800
Volver
Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

Data de publicación: 01/03/2016

Categoría: 2015

Tipo: Informes trimestrais de loita contra a morosidade

Documentación:
  1. Descargar
    7,3 kB
  2. Descargar
    5,6 kB
  3. Descargar
    6,9 kB
Procedementos relacionados:
  1. 134 Acceso á información