headerheader-400header-800
Volver
Regula o réxime e o procedemento xeral do Concello e os seus organismos autónomos con relación á actividade de fomento: entendida como a acción da Administración encamiñada á protección ou promoción daquelas actividades no ámbito da cultura, recreación, actividade física e deporte, actividades económicas, xuventude, da ensinanza, sanitaria, ecolóxica, de servicios sociais, becas, premios ou axudas para a realización de traballos científicos, artísticos ou culturais, ou calquera outra actividade que complementen ou suplan os servicios de competencia municipal e que persigan un interese social ou de utilidade pública.

Data de publicación: 23/09/2004

Categoría: Subvencións

Tipo: Ordenanzas e regulamentos

Documentación:
  1. Descargar
    152 kB
Procedementos relacionados:
  1. 204A Solicitude de subvención na convocatoria de subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2020 (Anual 2020)
  2. 221 Xustificación da subvención tramitada polo Gabinete da Alcaldía
  3. 222 B Procedemento de xustificación da subvención para a innovación e reactivación do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra
  4. 407 Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención en área de rehabilitación integral
  5. 412A Comunicación de remate das obras obxecto da axuda en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)
  6. 413 Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021)
  7. 414A Renuncia ao outorgamento de subvención en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)