Coordinación de actividades empresariais (PRL) Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Documento 1.0.0: aplica ás empresas que NON van realizar traballos/servizos correspondentes á propia actividade do Concello (o concello como empresario titular (RD 171/2004)) 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 02 Documento 1.0.1: aplica ás empresas que SI van realizar traballos/servizos correspondentes á propia actividade do Concello (o concello como empresario principal (RD 171/2004)) 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 03 Documento 1.1.0: aplica ás empresas que van realizar traballos/servizos para o concello nun edificio municipal 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 04 Documento 1.1.1: aplica ás empresas que van realizar traballos/servizos para o concello en vías e espazos urbanos 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 05 Documento 1.2: aplica a todas as empresas 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z 2017-06-14T22:00:00Z