Procedemento de disolución e extinción do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións Estas son as últimas entradas publicadas gl Anuncio de aprobación definitiva do expediente de disolución e extinción do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z Anuncio de exposición pública da aprobación inicial da memoría xustificativa e inicio do expediente de disolución e extinción do órganismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z