Procesos selectivos de ofertas de emprego público Estas son as últimas entradas publicadas gl AP OEP 2015 Subalterno/a de administración xeral 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z AP OEP 2017 Operario/a da administración especiaL quenda libre 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z AP OEP 2017 Subalterno/a de administración xeral quenda libre 2019-05-26T22:00:00Z 2019-05-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-05-26T22:00:00Z AP OEP 2017-2020 Operario da administración especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z AP Subalterno de Administración xeral quenda libre (Pazo Congresos) 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z A1 OEP 2015 Intendente de policía promoción interna Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: A1 OEP 2017 Tecnico/a superior enxeñería informática administración especial promoción interna 2019-05-26T22:00:00Z 2019-05-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-05-26T22:00:00Z A1 OEP 2017-2020 Arquiveiro/a da administración especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z A1 OEP 2017-2020 Técnico/a de administración xeral quenda libre 2020-09-09T22:00:00Z 2020-09-09T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-09-09T22:00:00Z A1 OEP 2017-2020 Técnico/a de deportes de administración especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z A1 OEP 2017-2020 Técnico/a superior de mantemento de espazos públicos de administración especia quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z A2 OEP 2015 Inspector/a de policía promoción interna Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: A2 OEP 2017-2020 Técnico/a medio de xestión da administración xeral promoción interna 2020-09-13T22:00:00Z 2020-09-13T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-13T22:00:00Z A2 OEP 2017-2020 Técnico/a medio/a informático/a da administración especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z A2 OEP 2018-2019 Inspector/a principal de la Policía Local da administración especial promoción interna 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-06-10T22:00:00Z A2 OEP 2019 Técnico/a medio/a de administración xeral promoción interna 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z A2 OEP 2019 Traballador/a social da Administración Especial quenda libre 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z A2 OEP 2019-2020 Inspector/a da Policía Local de administración especial promoción interna 2020-09-09T22:00:00Z 2020-09-09T22:00:00Z Consulta de bases reguladoras y demás anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-09-09T22:00:00Z C1 OEP 2015 Oficial de policía quenda de promoción interna Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: C1 OEP 2010 Sarxento do Servizo de extinción de incendios promoción interna 2018-12-27T23:00:00Z 2018-12-27T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-12-27T23:00:00Z C1 OEP 2015 Administrativo de administración xeral promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C1 OEP 2015 Administrativo/a de administración xeral quenda libre 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C1 OEP 2015 Oficial de policía mobilidade horizontal 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-08-17T22:00:00Z C1 OEP 2015 Policía 2 prazas promoción interna, 1 praza mobilidade Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: C1 OEP 2017 Administrativo/a de administración xeral promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2019-01-17T23:00:00Z C1 OEP 2017 Administrativo/a de administración xeral quenda libre 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2019-01-17T23:00:00Z C1 OEP 2017 Oficial de Policía local promoción interna 2018-07-26T22:00:00Z 2018-07-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-07-26T22:00:00Z C1 OEP 2017 Policía mobilidade horizontal 2018-07-26T22:00:00Z 2018-07-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-07-26T22:00:00Z C1 OEP 2017 Policia quenda libre 2018-07-26T22:00:00Z 2018-07-26T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-07-26T22:00:00Z C1 OEP 2017-2020 Administrativo/a da administración xeral quenda libre. 2020-09-13T22:00:00Z 2020-09-13T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-13T22:00:00Z C1 OEP 2017-2020 Xestor/a de contidos e soporte de administración electrónica da administración especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z C1 OEP 2018-2019 Oficial de la Policía Local da administración especial mobilidade horizontal 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2019-06-10T22:00:00Z C1 OEP 2018-2019 Pollicía mobilidade horizontal 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-06-10T22:00:00Z C1 OEP 2018-2019 Policía quenda libre 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-06-10T22:00:00Z C1 OEP 2019 Administrativo/a de administración xeral promoción interna 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z C1 OEP 2019 Administrativo/a de administración xeral quenda libre (unha praza reservada a persoas con discapacidade) 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z C1 OEP 2019-2020 Oficial da Policía Local de administración especial promoción interna 2020-09-13T22:00:00Z 2020-09-13T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativoa a este proceso selectivo. 2020-09-13T22:00:00Z C1 OEP 2019-2020 Policía mobilidade horizontal 2020-09-13T22:00:00Z 2020-09-13T22:00:00Z Consulta de las bases reguladoras y demás anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-13T22:00:00Z C1 OEP 2020 (ampliación) Administrativo/a de administración xeral quenda libre, unha praza reservada a persoas con discapacidade xeral 2021-02-18T23:00:00Z 2021-02-18T23:00:00Z consulta bases reguladoras e demáis anuncios relativos a este proceso selectivo 2021-02-18T23:00:00Z C1 OEP 2020 (ampliación) Administrativo/a de administración xeral promoción interna 2021-02-18T23:00:00Z 2021-02-18T23:00:00Z consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2021-02-18T23:00:00Z C2 OEP 2015 Auxiliar de administración xeral promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Auxiliar de administración xeral, grupo C2 quenda libre 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Bombeiro/a-condutor/a quenda libre 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Mestre/a de obras promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Mestre/a electricista promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Oficial albanel promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Oficial carpinteiro/a promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Oficial de obras promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Oficial electricista promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2015 Sepultureiro/a promoción interna 2016-07-28T22:00:00Z 2016-07-28T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2016-07-28T22:00:00Z C2 OEP 2017 Auxiliar administrativo de administración xeral promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Auxiliar administrativo de administración xeral quenda libre 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Condutor/a mecánico/a de administración especial promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Mestre electricista de administración especial promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Oficial de obras de administración especial promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Oficiais electricistas de administración especial promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Sepultureiro/a de administración especial promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017 Técnico/a en conservación e mantemento de semáforos de administración especial quenda promoción interna 2019-01-17T23:00:00Z 2019-01-17T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-01-17T23:00:00Z C2 OEP 2017-2020 Cabo do Servizo de Extinción de Incendios promoción interna 2020-10-21T22:00:00Z 2020-10-21T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-10-21T22:00:00Z C2 OEP 2017-2020 Oficial condutor mecánico da administración especial promoción interna 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z C2 OEP 2017-2020 Oficial de obras da administración especial promoción interna 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z C2 OEP 2017-2020 Oficial de obras da administración especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z C2 OEP 2017-2020 Oficial electricista da administración especial promoción interna. 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z C2 OEP 2017-2020 Oficial xardiñeiro/a da administración especial promoción interna 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z C2 OEP 2019 Auxiliar administrativo/a de administración xeral promoción interna 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z C2 OEP 2019 Auxiliar administrativo/a de administración xeral quenda libre (unha praza reservada a persoas con discapacidade) 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z C2 OEP 2019 Bombeiro/a-condutor/a de Administración Especial quenda libre 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-03-11T23:00:00Z C2 OEP 2020 (ampliación) Auxiliar administrativo/a administración xeral promoción interna 2021-02-18T23:00:00Z 2021-02-18T23:00:00Z consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2021-02-18T23:00:00Z C2 OEP 2020 (ampliación) Auxiliar administrativo/a de administración xeral quenda libre, unha praza reservada a persoas con discapacidade xeral e unha praza reservada para discapacidade intelectual 2021-02-18T23:00:00Z 2021-02-18T23:00:00Z consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2021-02-18T23:00:00Z A1 OEP 2017 Técnico/a superior en enxeñería informática administración especial quenda libre Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo A2 OEP 2015 Inspector/a urbanismo e medio ambiente administración especial quenda libre 2019-05-26T22:00:00Z 2019-05-26T22:00:00Z consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2019-05-26T22:00:00Z A2 OEP 2017-2020 Enxeñeiro/a técnico industrial da adminsitracion especial quenda libre 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z Consulta das bases e demais anuncios relativos a este proceso selectivo. 2020-09-14T22:00:00Z