Retribucións dos Membros da Corporación Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Dotación económica para o funcionamento dos grupos políticos municipais 2015-08-17T22:00:00Z 2015-08-17T22:00:00Z Acordo do pleno do Concello de 19 de xuño de 2019 2015-08-17T22:00:00Z 02 Indemnizacións por asistencia a sesións de órganos colexiados 2015-06-17T22:00:00Z 2015-06-17T22:00:00Z Acordo do pleno do Concello de 19 de xuño de 2019 2015-06-17T22:00:00Z 03 Réxime de dedicación exclusiva e retribucións dos membros da Corporación 2015-06-17T22:00:00Z 2015-06-17T22:00:00Z Acordo do pleno do Concello de 19 de xuño de 2019 2015-06-17T22:00:00Z