Orzamentos Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Memoria da Alcaldía 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 02 Orzamento Concello 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Estado de ingresos e gastos do Concello de Pontevedra 2015 2016-02-29T23:00:00Z 03 Orzamento Organismo Autónomo: Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Estado de ingresos e gastos do Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2015 2016-02-29T23:00:00Z 04 Orzamento Organismo Autónomo: Pazo de Congresos e Exposicións 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Estado de ingresos e gastos do Pazo de Congresos e Exposicións 2015 2016-02-29T23:00:00Z 05 Programa anual de actuación, investimentos e financiación de Turismo de Pontevedra, SA 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 06 Estado de consolidación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 08 Bases de execución 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 01 Memoria da Alcaldía 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 02 Orzamento Concello 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Estado de ingresos e gastos do Concello de Pontevedra 2016 2016-02-29T23:00:00Z 03 Orzamento Organismo Autónomo: Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Estado de ingresos e gastos do Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra 2016 2016-02-29T23:00:00Z 04 Orzamento Organismo Autónomo: Pazo de Congresos e Exposicións 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Estado de ingresos y gastos del Pazo de Congresos e Exposicións 2016 2016-02-29T23:00:00Z 05 Programa anual de actuación, investimentos e financiación de Turismo de Pontevedra, SA 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 06 Estado de consolidación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 08 Bases de execución 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 09 Anuncio de aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 3/2016 no orzamento do Concello. 2016-04-21T22:00:00Z 2016-04-21T22:00:00Z Pleno do Concello de 18.04.2016. 2016-04-21T22:00:00Z 10 Anuncio aprobación inicial expediente de modificación de crédito 2/2016 no orzamento do Instituto Municipal de Deportes (IMD) Pleno do Concello 18.04.2016. 11 Elevación a definitivos dos acordos de aprobación inicial das modificacións de crédito 3/2016 do orzamento do Concello e 2/2016 do Instituto Municipal de Deportes 2016-06-13T22:00:00Z 2016-06-13T22:00:00Z 2016-06-13T22:00:00Z 12 Anuncio de elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial expediente de modificación de crédito 1/2016 no orzamento do Pazo de Congresos e Exposicións Pleno do Concello 29.09.2016. 13 Anuncio de aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 14/2016 2016-11-24T23:00:00Z 2016-11-24T23:00:00Z 2016-11-24T23:00:00Z 14 Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial da modificación orzamentaria 14/2016 2016-12-25T23:00:00Z 2016-12-25T23:00:00Z Aprobado polo Pleno do Concello na sesión de 21.11.2016 2016-12-25T23:00:00Z 15 Anuncio BOP de elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial da modificación orzamentaria 14/2016 2016-12-26T23:00:00Z 2016-12-26T23:00:00Z 2016-12-26T23:00:00Z 16 Expediente liquidación orzamento 2016 para descargar (formato zip) 2018-10-16T22:00:00Z 2018-10-16T22:00:00Z 2018-10-16T22:00:00Z 01 Orzamentos xerais do Concello 2017 2016-12-27T23:00:00Z 2016-12-27T23:00:00Z 2016-12-27T23:00:00Z 02 Expediente de modificación de créditos 3/2017 2017-04-09T22:00:00Z 2017-04-09T22:00:00Z Publicación de información relacionada co expediente de modificación de créditos 3/2017 (1-CEX-SUP/2017), mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito 2017-04-09T22:00:00Z 03 Expediente de modificación de créditos 12/2017 (2CEXT-SUP/2017) 2017-09-28T22:00:00Z 2017-09-28T22:00:00Z Publicación de información relacionada co expediente de modificación de créditos 12/2017, mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito. 2017-09-28T22:00:00Z 04 Expediente de modificación de créditos 15/2017 (3-SUP/2017) 2017-11-09T23:00:00Z 2017-11-09T23:00:00Z Publicación de información relacionada co expediente de modificación de créditos 15/2017 (3-SUP/2017), mediante suplemento de crédito 2017-11-09T23:00:00Z 01 Orzamentos xerais do Concello 2018 2017-12-14T23:00:00Z 2017-12-14T23:00:00Z 2017-12-14T23:00:00Z 02 Expediente de modificación de créditos 5/2018 2018-04-17T22:00:00Z 2018-04-17T22:00:00Z 2018-04-17T22:00:00Z 03 Expediente de modificación de crédito 7/2018 2018-06-17T22:00:00Z 2018-06-17T22:00:00Z 2018-06-17T22:00:00Z 04 Expediente de modificación de crédito 16/2018 2018-09-27T22:00:00Z 2018-09-27T22:00:00Z 2018-09-27T22:00:00Z 05 Expediente de modificación de crédito 19/2018 2018-11-18T23:00:00Z 2018-11-18T23:00:00Z 2018-11-18T23:00:00Z 01 Orzamentos xerais do Concello 2019 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z Documentos que compoñen os orzamentos xerais do Concello 2019 e anuncios. 2018-12-16T23:00:00Z 02 Expediente de modificación de créditos 10/2019 2019-07-15T22:00:00Z 2019-07-15T22:00:00Z 2019-07-15T22:00:00Z 03 Expediente de modificación de crédito 13/2019 2019-10-07T22:00:00Z 2019-10-07T22:00:00Z 2019-10-07T22:00:00Z 04 Expediente de modificación de crédito 16/2019 2019-11-21T23:00:00Z 2019-11-21T23:00:00Z 2019-11-21T23:00:00Z 01 Orzamentos xerais do Concello 2020 2020-02-06T23:00:00Z 2020-02-06T23:00:00Z 2020-02-06T23:00:00Z 02 Expediente de modificación de crédito 6/2020 2020-07-19T22:00:00Z 2020-07-19T22:00:00Z 2020-07-19T22:00:00Z 01 Orzamentos xerais do Concello 2021 2021-01-14T23:00:00Z 2021-01-14T23:00:00Z 2021-01-14T23:00:00Z 02 Expediente de modificación de crédito 6/2021 2021-05-23T22:00:00Z 2021-05-23T22:00:00Z 2021-05-23T22:00:00Z 01 Orzamentos xerais do Concello 2022 2022-01-06T23:00:00Z 2022-01-06T23:00:00Z 2022-01-06T23:00:00Z 02 Expediente de modificación de crédito 2/2022 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z