Procedemento de disolución e extinción do Instituto Municipal de Deportes IMD Estas son as últimas entradas publicadas gl 1 Anuncio de exposición pública da aprobación inicial da memoría xustificativa e inicio do expediente de disolución e instinción do órganismo autónomo municipal Insituto Municipal de Deportes (IMD) 2016-07-20T22:00:00Z 2016-07-20T22:00:00Z 2016-07-20T22:00:00Z 2 Anuncio de elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial da memoría xustificativa e inicio do expediente de disolución e instinción do órganismo autónomo municipal Insituto Municipal de Deportes (IMD) 2016-09-21T22:00:00Z 2016-09-21T22:00:00Z 2016-09-21T22:00:00Z