Sesións do Pleno do Concello Estas son as últimas entradas publicadas gl 1993 1993-12-30T23:00:00Z 1993-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 1993 1993-12-30T23:00:00Z 1994 1994-12-29T23:00:00Z 1994-12-29T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 1994 1994-12-29T23:00:00Z 1995 1995-12-30T23:00:00Z 1995-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 1995 1995-12-30T23:00:00Z 1996 1996-12-30T23:00:00Z 1996-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 1996 1996-12-30T23:00:00Z 1997 1997-12-30T23:00:00Z 1997-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 1997 1997-12-30T23:00:00Z 1998 1998-12-30T23:00:00Z 1998-12-30T23:00:00Z Actas del Pleno del Ayuntamiento del año 1998 1998-12-30T23:00:00Z 1999 1999-12-30T23:00:00Z 1999-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello de 1999 1999-12-30T23:00:00Z 2000 2000-12-30T23:00:00Z 2000-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2000 2000-12-30T23:00:00Z 2001 2001-12-30T23:00:00Z 2001-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello ano 2001 2001-12-30T23:00:00Z 2002 2002-12-30T23:00:00Z 2002-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2002 2002-12-30T23:00:00Z 2003 2003-12-30T23:00:00Z 2003-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2003 2003-12-30T23:00:00Z 2004 2004-12-30T23:00:00Z 2004-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2004 2004-12-30T23:00:00Z 2005 2005-12-30T23:00:00Z 2005-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2005 2005-12-30T23:00:00Z 2006 2005-12-30T23:00:00Z 2005-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2006 2005-12-30T23:00:00Z 2007 2007-12-30T23:00:00Z 2007-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2007 2007-12-30T23:00:00Z 2008 2008-12-30T23:00:00Z 2008-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2008 2008-12-30T23:00:00Z 2009 2009-12-30T23:00:00Z 2009-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2009 2009-12-30T23:00:00Z 2010 2010-12-30T23:00:00Z 2010-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2010 2010-12-30T23:00:00Z 2011 2011-12-30T23:00:00Z 2011-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2011 2011-12-30T23:00:00Z 2012 2012-12-30T23:00:00Z 2012-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2012 2012-12-30T23:00:00Z 2013 2013-12-30T23:00:00Z 2013-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2013 2013-12-30T23:00:00Z 2014 2014-12-30T23:00:00Z 2014-12-30T23:00:00Z Actas do Pleno do Concello do ano 2014 2014-12-30T23:00:00Z 01 - 7 de xaneiro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 02 - 20 de xaneiro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 03 - 20 de xaneiro de 2015 Extraordinario 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 04 - 2 de marzo de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 05 - 23 de marzo de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 06 - 27 de abril de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 07 - 10 de xuño de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 08 - 13 de junio de 2015 (Constitución da Corporación) 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 09 - 18 de xuño de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 10 - 20 de xullo de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 11 - 22 de setembro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 12 - 19 de outubro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 13 - 23 de novembro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 14 - 30 de novembro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 15 - 7 de diciembre de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 16 - 21 de decembro de 2015 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 01 - 18 de xaneiro de 2016 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Acceda a convocatoria, acta e video da sesión 2016-01-14T23:00:00Z 02 - 20 xaneiro 2016 (Entrega de premios cidade de Pontevedra) 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Sesión extraordinaria de entrega de premios Cidade de Pontevedra 2016-01-14T23:00:00Z 03 - 22 de febreiro de 2016 2016-01-14T23:00:00Z 2016-01-14T23:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello 2016-01-14T23:00:00Z 04 - 21 de marzo de 2016 2016-03-15T23:00:00Z 2016-03-15T23:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello 2016-03-15T23:00:00Z 05 - 18 de abril de 2016 2016-04-13T22:00:00Z 2016-04-13T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello 2016-04-13T22:00:00Z 06 - 30 de maio de 2016 2016-05-25T22:00:00Z 2016-05-25T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello. 2016-05-25T22:00:00Z 07 - 01 de xullo de 2016 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello 2016-06-27T22:00:00Z 08 - 18 de xullo de 2016 2016-07-13T22:00:00Z 2016-07-13T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello 2016-07-13T22:00:00Z 09 - 29 de agosto de 2016 2016-08-25T22:00:00Z 2016-08-25T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello. 2016-08-25T22:00:00Z 10 - 29 de setembro de 2016 2016-09-25T22:00:00Z 2016-09-25T22:00:00Z Sesión ordinaria do pleno do Concello 2016-09-25T22:00:00Z 11 - 24 de outubro de 2016 2016-10-20T22:00:00Z 2016-10-20T22:00:00Z Sesión ordinaria do pleno do Concello do mes de outubro de 2016 2016-10-20T22:00:00Z 12 - 21 de novembro de 2016 Sesión ordinaria do pleno do Concello do mes de novembro de 2016 13 - 19 de decembro de 2016 2016-12-13T23:00:00Z 2016-12-13T23:00:00Z Sesión ordinaria do pleno do Concello 2016-12-13T23:00:00Z 14 - 23 de decembro de 2016 2016-12-19T23:00:00Z 2016-12-19T23:00:00Z Sesión extraordinaria do pleno do Concello 2016-12-19T23:00:00Z 01 - 20 de xaneiro de 2017 Extraordinaria (1) 2017-01-16T23:00:00Z 2017-01-16T23:00:00Z Sesión extraordinaria 1 - concesión premios Cidade de Pontevedra 2017-01-16T23:00:00Z 02 - 20 de xaneiro de 2017 Extraordinaria (2) 2017-01-16T23:00:00Z 2017-01-16T23:00:00Z Sesión extraordinaria 2 - entrega premios Cidade de Pontevedra 2017-01-16T23:00:00Z 03 - 27 de xaneiro de 2017 2017-01-23T23:00:00Z 2017-01-23T23:00:00Z Sesión ordinaria de 27.01.2017 2017-01-23T23:00:00Z 04 - 20 de febreiro de 2017 2017-02-19T23:00:00Z 2017-02-19T23:00:00Z Sesión ordinaria de 20.02.2017 2017-02-19T23:00:00Z 05 - 20 de marzo de 2017 2017-03-14T23:00:00Z 2017-03-14T23:00:00Z Sesión ordinaria de 20.03.2017 2017-03-14T23:00:00Z 06 - 07 de abril de 2017 2017-04-09T22:00:00Z 2017-04-09T22:00:00Z Sesión ordinaria de 7 de abril de 2017 2017-04-09T22:00:00Z 07 - 22 de maio de 2017 2017-05-15T22:00:00Z 2017-05-15T22:00:00Z Sesión ordinaria de 22 de maio de 2017 2017-05-15T22:00:00Z 08 - 19 de xuño de 2017 2017-06-13T22:00:00Z 2017-06-13T22:00:00Z Sesión ordinaria de 19 de xuño de 2017 2017-06-13T22:00:00Z 09 - 20 de xullo de 2017 2017-07-16T22:00:00Z 2017-07-16T22:00:00Z Sesión ordinaria de 20 de xullo de 2017 2017-07-16T22:00:00Z 10 - 15 de setembro de 2017 2017-09-12T22:00:00Z 2017-09-12T22:00:00Z Sesión ordinaria de 15 de setembro de 2017 2017-09-12T22:00:00Z 11 - 28 de setembro de 2017 Extraordinaria 2017-09-24T22:00:00Z 2017-09-24T22:00:00Z Sesión extraordinaria de 28 de setembro de 2017 2017-09-24T22:00:00Z 12 - 19 de outubro de 2017 2017-10-15T22:00:00Z 2017-10-15T22:00:00Z Sesión ordinaria de 19 de outubro de 2017 2017-10-15T22:00:00Z 13 - 10 de novembro de 2017 2017-11-07T23:00:00Z 2017-11-07T23:00:00Z Sesión ordinaria de 10 de novembro de 2017 2017-11-07T23:00:00Z 14 - 15 de decembro de 2017 2017-12-11T23:00:00Z 2017-12-11T23:00:00Z Sesión extraordinaria de 15 de decembro de 2017. 2017-12-11T23:00:00Z 15 - 22 de decembro de 2017 2017-12-18T23:00:00Z 2017-12-18T23:00:00Z Sesión ordinaria de 22 de decembro de 2017 2017-12-18T23:00:00Z 01 12 de Xaneiro de 2018 2018-01-08T23:00:00Z 2018-01-08T23:00:00Z Sesión ordinaria do pleno do Concello de 12 de xaneiro de 2018 2018-01-08T23:00:00Z 02 20 de xaneiro de 2018 Extraordinaria 1 2018-01-16T23:00:00Z 2018-01-16T23:00:00Z Primeira sesión extraordinaria do Pleno do Concello do día 20 de xaneiro de 2018 2018-01-16T23:00:00Z 03 20 de xaneiro de 2018 Extraordinaria 2 2018-01-17T23:00:00Z 2018-01-17T23:00:00Z Segunda sesión extraordinaria do Pleno do Concello do día 20 de xaneiro de 2018 2018-01-17T23:00:00Z 04 09 de febreiro de 2018 2018-02-05T23:00:00Z 2018-02-05T23:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 9 de febreiro de 2018 2018-02-05T23:00:00Z 05 16 de marzo de 2018 Ordinaria 2018-03-12T23:00:00Z 2018-03-12T23:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 16 de marzo de 2018 2018-03-12T23:00:00Z 06 16 de marzo de 2018 Extraordinaria 2018-03-11T23:00:00Z 2018-03-11T23:00:00Z Sesión plenaria extraordinaria de 16 de marzo de 2018. 2018-03-11T23:00:00Z 07 13 de abril de 2018 ordinaria 2018-04-09T22:00:00Z 2018-04-09T22:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 13 de abril de 2018 2018-04-09T22:00:00Z 08 11 de maio de 2018 ordinaria 2018-05-07T22:00:00Z 2018-05-07T22:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 11 de maio de 2018 2018-05-07T22:00:00Z 09 15 de xuño de 2018 ordinaria 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 15 de xuño de 2018 2018-06-11T22:00:00Z 10 16 de jullo de 2018 ordinaria 2018-07-09T22:00:00Z 2018-07-09T22:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 16 de jullo de 2018 2018-07-09T22:00:00Z 11 11 de setembro de 2018 2018-09-05T22:00:00Z 2018-09-05T22:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 11 de setembro de 2018 2018-09-05T22:00:00Z 12 28 de setembro de 2018 Extraordinaria 2018-09-24T22:00:00Z 2018-09-24T22:00:00Z Sesión plenaria extraordinario de 28 de setembro de 2018 2018-09-24T22:00:00Z 13 Sesión plenaria ordinaria de 9 de outubro de 2018 2018-10-03T22:00:00Z 2018-10-03T22:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 9 de outubro de 2018 2018-10-03T22:00:00Z 14 Sesión plenaria ordinaria de 16 de novembro de 2018 2018-11-12T23:00:00Z 2018-11-12T23:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 16 de novembro de 2018 2018-11-12T23:00:00Z 15 Sesión plenaria ordinaria de 14 de decembro de 2018 2018-12-10T23:00:00Z 2018-12-10T23:00:00Z Sesión plenaria ordinaria de 14 de decembro de 2018 2018-12-10T23:00:00Z 01 Sesión plenaria ordinaria de 21 de xaneiro de 2019 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 02 Sesión plenaria extraordinaria (1) de 21 de xaneiro de 2019 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 03 Sesión plenaria extraordinaria (2) sesión de honras e distincións de 21 de xaneiro de 2019 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 2019-01-15T23:00:00Z 04 Sesión plenaria ordinaria de 08 de febreiro de 2019 2019-02-04T23:00:00Z 2019-02-04T23:00:00Z 2019-02-04T23:00:00Z 05 Sesión plenaria ordinaria de 15 de marzo de 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z 06 Sesión plenaria extraordinaria de 1 de abril de 2019 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z 07 Sesión plenaria ordinaria de 1 de abril de 2019 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z 08 Sesión plenaria extraordinaria de 30 de abril de 2019 2019-04-24T22:00:00Z 2019-04-24T22:00:00Z 2019-04-24T22:00:00Z 09 Sesión plenaria extraordinaria de 12 de xuño de 2019 (aprobación de actas) 2019-06-11T22:00:00Z 2019-06-11T22:00:00Z 2019-06-11T22:00:00Z 10 Sesión plenaria extraordinaria de 15 de xuño de 2019 constitutiva da Corporación Municipal 2019-2023 2019-06-11T22:00:00Z 2019-06-11T22:00:00Z 2019-06-11T22:00:00Z 11 Sesión plenaria extraordinaria de 19 de junio de 2019 2019-06-14T22:00:00Z 2019-06-14T22:00:00Z 2019-06-14T22:00:00Z 12 Sesión plenaria ordinaria de 15 de xullo de 2019 2019-07-08T22:00:00Z 2019-07-08T22:00:00Z 2019-07-08T22:00:00Z 13 Sesión plenaria ordinaria de 30 de setembro de 2019 2019-09-24T22:00:00Z 2019-09-24T22:00:00Z 2019-09-24T22:00:00Z 14 Sesión plenaria extraordinaria de 15 de outubro de 2019 2019-10-09T22:00:00Z 2019-10-09T22:00:00Z 2019-10-09T22:00:00Z 15 Sesión plenaria ordinaria de 21 de outubro de 2019 2019-10-15T22:00:00Z 2019-10-15T22:00:00Z 2019-10-15T22:00:00Z 16 Sesión plenaria ordinaria de 18 de novembro de 2019 2019-11-12T23:00:00Z 2019-11-12T23:00:00Z 2019-11-12T23:00:00Z 17 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 23 de decembro de 2019 2019-12-17T23:00:00Z 2019-12-17T23:00:00Z 2019-12-17T23:00:00Z 01 Sesión ordinaria do pleno del Concello de 20 de xaneiro de 2020 2020-01-14T23:00:00Z 2020-01-14T23:00:00Z 2020-01-14T23:00:00Z 02 Sesión extraordinaria do pleno do Concello de 20 de xaneiro de 2020 2020-01-14T23:00:00Z 2020-01-14T23:00:00Z 2020-01-14T23:00:00Z 03 Sesión extraordinaria do pleno do Concello de 07 de febrero de 2020 2020-02-03T23:00:00Z 2020-02-03T23:00:00Z 2020-02-03T23:00:00Z 04 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 24 de febreiro de 2020 2020-02-18T23:00:00Z 2020-02-18T23:00:00Z 2020-02-18T23:00:00Z 05 Sesión extraordinaria do pleno do Concello de 09 de marzo de 2020 2020-03-04T23:00:00Z 2020-03-04T23:00:00Z 2020-03-04T23:00:00Z 06 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 09 de marzo de 2020 2020-03-04T23:00:00Z 2020-03-04T23:00:00Z 2020-03-04T23:00:00Z 07 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 18 de maio de 2020 2020-05-12T22:00:00Z 2020-05-12T22:00:00Z 2020-05-12T22:00:00Z 08 Sesión extraordinaria do pleno do Concello de 15.06.2020 2020-06-09T22:00:00Z 2020-06-09T22:00:00Z 2020-06-09T22:00:00Z 09 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 15.06.2020 2020-06-09T22:00:00Z 2020-06-09T22:00:00Z 2020-06-09T22:00:00Z 10 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 20.07.2020 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z 11 Sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 18.08.2020 2020-08-12T22:00:00Z 2020-08-12T22:00:00Z 2020-08-12T22:00:00Z 12 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 21.09.2020 2020-09-15T22:00:00Z 2020-09-15T22:00:00Z 2020-09-15T22:00:00Z 13 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 19.10.2020 2020-10-13T22:00:00Z 2020-10-13T22:00:00Z 2020-10-13T22:00:00Z 14 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 23.11.2020 2020-11-17T23:00:00Z 2020-11-17T23:00:00Z 2020-11-17T23:00:00Z 15 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 28.12.2020 2020-12-21T23:00:00Z 2020-12-21T23:00:00Z 2020-12-21T23:00:00Z 01 Sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 15.01.2021 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z 02 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 15.01.2021 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z 03 Sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 20.01.2021 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z 04 Sesión ordinaria do pleno do Concello de 15.02.2021 2021-02-09T23:00:00Z 2021-02-09T23:00:00Z 2021-02-09T23:00:00Z 05 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 22.03.2021 2021-03-15T23:00:00Z 2021-03-15T23:00:00Z 2021-03-15T23:00:00Z 06 Sesión extraordinaria do pleno do Concello de 12.04.2021 2021-04-06T22:00:00Z 2021-04-06T22:00:00Z 2021-04-06T22:00:00Z 07 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 19.04.2021 2021-04-13T22:00:00Z 2021-04-13T22:00:00Z 2021-04-13T22:00:00Z 08 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 24.05.2021 2021-05-18T22:00:00Z 2021-05-18T22:00:00Z 2021-05-18T22:00:00Z 09 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 21.06.2021 2021-06-15T22:00:00Z 2021-06-15T22:00:00Z 2021-06-15T22:00:00Z 10 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 19.07.2021 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z 11 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 20.09.2021 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z 12 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 18.10.2021 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z 13 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 22.11.2021 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z 14 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 22.12.2021 2021-12-16T23:00:00Z 2021-12-16T23:00:00Z 2021-12-16T23:00:00Z 01 Sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 07.01.2022 2022-01-02T23:00:00Z 2022-01-02T23:00:00Z 2022-01-02T23:00:00Z 02 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 20.01.2022 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z 03 Sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 20.01.2022 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z 04 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 14.02.2022 2022-02-08T23:00:00Z 2022-02-08T23:00:00Z 2022-02-08T23:00:00Z 05 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 21.03.2022 2022-03-15T23:00:00Z 2022-03-15T23:00:00Z 2022-03-15T23:00:00Z 06 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 21.04.2022 2022-04-17T22:00:00Z 2022-04-17T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 21.04.2022 2022-04-17T22:00:00Z 07 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 26.05.2022 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z 08 Sesión ordinaria do Pleno del Concello de 20.06.2022 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z 09 Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 18.07.2022 2022-07-12T22:00:00Z 2022-07-12T22:00:00Z Sesión ordinaria do Pleno do Concello de 18.07.2022 2022-07-12T22:00:00Z