headerheader-400header-800

Como podo consultar as notificacións electrónicas

O Concello de Pontevedra utiliza dous sistemas de notificación electrónica dependendo do tipo de trámite asociado: un para as notificacións de propósito xeral e outro para as de tipo tributario.

 • Notificacións de propósito xeral

  Acceda á sección Notificacións Electrónicas da Sede, prema no botón Notificacións de propósito xeral e identifíquese mediante un dos sistemas admitidos: certificado electrónico ou usuario e contrasinal concertado co Concello de Pontevedra (este último soamente persoas físicas). O sistema Cl@ve non está dispoñible neste caso.

  Pode solicitar o seu usuario e contrasinal de forma electrónica mediante o trámite 132 Solicitude de alta con usuario e contrasinal na sede ou de forma presencial nas oficinas de rexistro do Concello de Pontevedra.

  Se dispón de DNI electrónico e lector de tarxetas poderá utilizalo para o paso de identificación seleccionando a opción de entrar con certificado electrónico.

  Prema no enlace Acceder correspondente a unha entrada da táboa Notificacións recibidas para acceder ao seu contido.

 • Notificacións de tipo tributario

  Acceda á sección Notificacións Electrónicas da Sede, prema no botón Notificacións de tipo tributario e identifíquese con un dos medios admitidos: o sistema Cl@ve, certificado electrónico ou DNI electrónico.

  Prema en Consultar as miñas notificacións na parte esquerda da sede do Servizo Tributario para mostrar o estado das súas comunicacións.

  Utilice o menú despregable para cambiar entre os catro tipos de notificación:

  • Comparecencia: Notificacións pendentes de recibir para persoas obrigadas (xurídicas) ou subscritas. Se non está de acordo nun prazo de 10 días, enténdese que son rexeitados e considéranse notificados positivamente.

  • Acceso voluntario: Notificacións pendentes de recibir para o resto de persoas físicas. Se non se accede nun prazo de 10 días, non se notifican positivamente e seguen o curso habitual (serán notificados por correo postal certificado).

  • Notificado: Notificacións xa practicadas con anterioridade.

  • Comunicacións: Documentación que se dá a coñecer ao cidadán sen esperar a que se produza un aviso (equivalente a enviar por correo sen certificado).