headerheader-400header-800

Catálogo de procedementos

Categorías

Información do procedementoAnimais potencialmente perigosos


Información do procedementoArquivo Municipal


Información do procedementoAsesoría Xurídica


Información do procedementoBenestar social


Información do procedementoCemiterio


Información do procedementoContratación


Información do procedementoDisciplina urbanística


Información do procedementoMercado


Información do procedementoMultas de tráfico


Información do procedementoPadrón de habitantes


Información do procedementoPatrimonio municipal


Información do procedementoPazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra


Información do procedementoPlan de formación persoal municipal


Información do procedementoPolicía local


Información do procedementoProcesos selectivos


Información do procedementoProtocolo


Información do procedementoRecursos humanos


Información do procedementoRexistro de asociacións


Información do procedementoRexistro xeral


Información do procedementoServizo de extinción de incendios


Información do procedementoServizos tributarios


Información do procedementoSubvencións


Información do procedementoTransportes - taxis


Información do procedementoUrbanismo


Información do procedementoUrbanismo - Directorio de axentes colaboradores


Información do procedementoUrbanismo - Áreas de rehabilitación integral