headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1407 Solicitude de inhumación ou exhumación

Solicitude de inhumación ou exhumación

Persoas físicas

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Educación e promoción económica (mercados e cemiterios) Praza da Verdura, 1-2º e 3º 986 860 697 - 986 848 552 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Educación e promoción económica (mercados e cemiterios) Praza da Verdura, 1-2º e 3º 986 860 697 - 986 848 552
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Educación e promoción económica (mercados e cemiterios) De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Para inhumacións:

 • Solicitude
 • DNI da persoa falecida ou literal de defunción
 • Licenza de sepultura / Certificado de cremación, no seu caso
 • Autoliquidación e xustificante de pagamento da taxa
 • Autorización familiar e DNI do familiar que autoriza
 • Outorgamento de representación á empresa funeraria
 • Documentación que acredite a titularidade do nicho/panteón/columbario ou autorización para a inhumación do titular do elemento.

Para exhumacións por redución/traslado:

 • Solicitude
 • Literal de defunción
 • Autorización de Sanidade
 • Autoliquidación e xustificante de pagamento da taxa
 • Autorización do familiar, DNI do familiar que autoriza
 • Outorgamento de representación á empresa funeraria, no seu caso
 • Documentación que acredite a titularidade do nicho/panteón/columbario

Volver
Rexistro electrónico