Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

808 Solicitude de redución na cota das taxas pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo

Supón a redución da cota destas taxas ata 0€ sempre que se cumpra cos requisitos esixidos.

Ás persoas obrigadas ao pago das taxas pola recepción dos servizos que sexan beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e os acollidos a réximes protectores de carácter público análogos.

Ou ben a aquelas persoas cuxo inmoble estea nunha zona de recollida de lixo en días alternos (a cota reducirase só para a taxa de lixo)

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Servizos de coordinación e xestión tributaria Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Para obter unha redución da cota a 0,00€ nas taxas por abastecemento de auga, recollida de lixo e rede de sumidoiros

a)O impreso correspondente debidamente cuberto

b)Unha fotocopia do NIF das persoas físicas solicitantes do beneficio fiscal, así como se é o caso, xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que actúe como representante.

c)A fotocopia do acordo de concesión da RISGA ou réxime protector de carácter público análogo.

d)Unha fotocopia do último recibo de pago da taxa pola recollida de lixo.

e)Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servizo de abastecemento de auga (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles...).

f)No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante da redución non sexa da súa propiedade, deberá achegar ademais:

Fotocopia do NIF do propietario do inmoble.

Fotocopia do contrato de aluguer ou documento que acredite que o propietario do inmoble cédelle o uso do mesmo ao solicitante do beneficio fiscal.

O carácter desta solicitude é rogado, xurdindo efecto a súa concesión no período impositivo seguinte ao da solicitude.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico