Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

223 Solicitude de xustificación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas polo Servizo de educación e promoción económica

Procedemento para xustificar e solicitar o pagamento das axudas e subvencións outorgadas polo procedemento de concesion directa que se tramiten polo Servizo de Educación e promoción Económica. Este procedemento servirá para xustificar tanto as subvencións que veñan previstas de xeito nominativo no orzamento xeral do Concello como as que se concedan en base a especiais razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou aquelas outras que dificulten a súa convocatoria pública.

Entidades ou persoas físicas que sexan beneficiarias dunha subvención directa outorgada polo Concello de Pontevedra na forma prevista no artigo 36.1 da Ordenanza xeral de subvencións do Concello.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220 De lunes a vienes de 8:30 a 14:30 horas- De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas Ver detalle
Tramitación Educación e dinamización de servizos Casa da Luz - Praza da Verdura 2º andar 986860697 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 ext 7220
Educación e dinamización de servizos Casa da Luz - Praza da Verdura 2º andar 986860697
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De lunes a vienes de 8:30 a 14:30 horas- De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas
Educación e dinamización de servizos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

  • Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.


Volver
Rexistro electrónico