headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

904 Identificación de conductor

Cando se detecta unha infracción de tráfico e non é posible identificar e denunciar nese momento á persoa que facía uso do vehículo, a normativa sobre tráfico obriga ao responsable do vehículo (titular/arrendatario,etc.) á identificación do condutor que utilizaba o vehículo nese momento.

Non levar a cabo a identificación ou realizalo de forma incorrecta pode supoñer que o responsable do vehículo sexa considerado autor dunha infracción moi grave, o que pode carrexarlle a imposición de unha multa de contía moi importante.

Ao interesado, titular ou conductor dun vehículo, que reciba unha notificación relacionada cunha denuncia por infracción das normas de tráfico.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Solicitude cos datos persoais do solicitante, os datos do condutor e os identificativos da denuncia (nº de boletín ou expediente, feito denunciado, lugar, data e matrícula do vehículo) e copia da autorización administrativa que lle habilite a conducir en España no caso de condutores estranxeiros que non consten inscritos no Rexistro de Condutores e Infractores da DXT.

Non levar a cabo a identificación ou realizalo de forma incorrecta pode supoñer que o responsable do vehículo sexa considerado autor dunha infracción moi grave, o que pode carrexarlle a imposición dunha multa de contía moi importante.

  • Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridad Viaria
  • Real Decreto 320/1994, do 25 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de procedemento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria.

Volver
Rexistro electrónico