headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

132 Solicitude de alta con usuario e contrasinal na sede (só persoas físicas)

Determinados servizos electrónicos da Sede, como a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións ou o acceso as  notificaciónes electrónicas, etc...requiren a identificación previa do usuario mediante o uso de certificado electrónico ou de clave de acceso.

Esta clave pódese solicitar identificándose na sede mediante o sistema Cl@ve ou, presencialmente, presentando o formulario de alta no registro xeral do Concello tal e como se indica a continuación

Este procedemento resérvase exclusivamente para as persoas físicas que actúan en nome propio. As persoas xurídicas só poderán acceder a parte privada da sede mediante certificado electrónico.

ELECTRONICAMENTE

Accedendo á sede electrónica e identificándose usando algún dos sistemas admitidos por Cl@ve, cumprimentando a solicitude de acceso e presentándoa no rexistro electrónico (pulsando o botón “rexistro electrónico” desta páxina).

O usuario e contrasinal remitiráselle mediante notificación electrónica á cal poderá acceder, previa identificación con DNIe ou certificado electrónico, na caixa de correos de notificacións da sede electrónica.

Se a solicitude electrónica se fíxo utilizando cl@ve pin ou ou cl@ve permanente para a identificación, xunto á solicitude debe achegarse unha fotocopia do NIF e remitiráse o usuario e contrasinal asignados á dirección que conste no citado documento.

Posteriormente poderá cambiar a clave de acceso na propia sede electrónica en calquera momento editando o “perfil de usuario”.

PRESENCIALMENTE

Se non se dispón de DNIe ou certificado electrónico cumprimentando a solicitude de acceso e presentándoo persoalmente na oficina de presentación indicada mais abaixo onde lle entregarán a súa clave previa presentación do DNI orixinal por parte do interesado.

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Neste caso deberase acudir con posterioridade, persoalmente, a oficina de tramitación indicada mais abaixo con el DNI orixinal para que lle entreguen a sua clave.

Para acudir as oficinas indicadas presencialmente debe solicitar cita previa por internet ou por teléfono como se indica aqui

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 0 986804300 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas Horario de verán (do 16 de juño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro o 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 0 986804300 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas Horario de verán (do 16 de juño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro o 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 0 986804300
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra Michelena, 30 andar 0 986804300
Oficina Horario
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas Horario de verán (do 16 de juño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro o 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de obtención de usuario e contrasinal para relacionarse electronicamente co Concello de Pontevedra De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas Horario de verán (do 16 de juño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro o 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Cando asista á oficina de presentación para recoller a clave de acceso deberá presentar o DNI orixinal.

As modalidades de acceso á sede electrónica do Concello son:

Para acceder aos contidos públicos:

- Directamente sen identificarse

Para acceder a parte privada que conten información persoal podense usar calquera destas duas modalidades indistintamente:

- Identificándose mediante o sistema Cl@ve.

- Identificándose con usuario e clave de acceso (alta na sede).

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico