headerheader-400header-800
Volver

Solicitude de expedición do carné municipal de condutor asalariado

Expedición do permiso municipal de condutor, expedido polo Concello que permite a condución, como condutor asalariado, de vehículos de taxi.

Expedición do permiso municipal de condutor, expedido polo Concello que permite a condución, como condutor asalariado, de vehículos de taxi.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00


  • Solicitude do titular da licenza conforme desexa a contratación dun condutor asalariado así como manifestación da vontade de ser contratado por parte do aspirante.

  • Xustificante pago de taxas.

  • Fotocopia do DNI e carné de conducir do aspirante.

  • Fotocopia do permiso municipal de conducir do titular da licenza (ambas caras).

  • Certificado médico conforme non se padece enfermidade infectocontaxiosa ou impedimento fisico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión.

  • Fotografía tamaño carné.

  • Declaración xurada de dedicación exclusiva por parte do aspirante.

  • Certificado de non ter antecedentes penais.*

Unha vez superado o exame e previa á resolución pola que se expida o Permiso Municipal de Conducir, se deberá achegar:

  • Contrato de traballo a tempo completo .

  • Xustificación da alta na Seguridade Social.


Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver