headerheader-400header-800
Volver

Padrón taxa ocupación de terreos de uso público setembro 2020

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de contrución, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Periodo impositivo: setembro 2020

Data de publicación: 09/09/2020 - 25/11/2020

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA