headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos a taxa polo uso privativo ou aproveitamento especial de:

Terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Periodo impositivo, prazo e forma de pagamento.

Data de publicación: 10/09/2021 - 29/11/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA