headerheader-400header-800
Volver
Regula o réxime e o procedemento xeral do Concello e os seus organismos autónomos con relación á actividade de fomento: entendida como a acción da Administración encamiñada á protección ou promoción daquelas actividades no ámbito da cultura, recreación, actividade física e deporte, actividades económicas, xuventude, da ensinanza, sanitaria, ecolóxica, de servicios sociais, becas, premios ou axudas para a realización de traballos científicos, artísticos ou culturais, ou calquera outra actividade que complementen ou suplan os servicios de competencia municipal e que persigan un interese social ou de utilidade pública.

Data de publicación: 23/09/2004

Categoría: Subvencións

Tipo: Ordenanzas e regulamentos

Documentación:
 1. Descargar
  ver documento
  152 kB
Procedementos relacionados:
 1. 204A Solicitude de subvención na convocatoria de subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2020 (Anual 2020)
 2. 205A Solicitude da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2021/22 (Escolas deportivas municipais 2021/22)
 3. 221 Xustificación da subvención tramitada polo Gabinete da Alcaldía
 4. 222 B Procedemento de xustificación da subvención para a innovación e reactivación do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra
 5. 407 Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención en área de rehabilitación integral
 6. 412A Comunicación de remate das obras obxecto da axuda en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)
 7. 413 Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021)
 8. 414A Renuncia ao outorgamento de subvención en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)