Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Regula o réxime e o procedemento xeral do Concello e os seus organismos autónomos con relación á actividade de fomento: entendida como a acción da Administración encamiñada á protección ou promoción daquelas actividades no ámbito da cultura, recreación, actividade física e deporte, actividades económicas, xuventude, da ensinanza, sanitaria, ecolóxica, de servicios sociais, becas, premios ou axudas para a realización de traballos científicos, artísticos ou culturais, ou calquera outra actividade que complementen ou suplan os servicios de competencia municipal e que persigan un interese social ou de utilidade pública.

Data de publicación: 23/09/2004

Categoría: Subvencións

Tipo: Ordenanzas e regulamentos

Documentación:
 1. Descargar
  ver documento
  152 kB
Procedementos relacionados:
 1. 202 Solicitude de subvención a asociacións de nais e pais de alumnos de centros educativos de Pontevedra sostidos con fondos públicos ano 2022
 2. 203 Solicitude de xustificación de subvención para desenvolvemento de actividades no ámbito da educación 2022
 3. 204A Solicitude de subvención na convocatoria de subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2021 (anual 2021)
 4. 204B Xustificación de subvención para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2020 (Anual 2020)
 5. 208 Inscrición e participación no concurso de Maios 2022
 6. 221 Xustificación da subvención tramitada polo Gabinete da Alcaldía
 7. 223 Solicitude de xustificación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas polo Servizo de educación e promoción económica
 8. 225 Solicitude de subvencións destinadas á adquisición de ordenadores para familias con alumnado menor de idade de centros docentes sostidos con fondos públicos
 9. 225B Procedemento de xustificación da subvención destinada á compra de ordenadores para familias con alumnado de centros docentes sostidos con fondos públicos (Prazo extemporáneo)
 10. 226 Solicitude de subvencións destinadas á realización de investimentos para a modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra (Supera 21 Inversións)
 11. 226B Procedemento de xustificación das subvencións destinadas á realización de investimentos para a modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra (Supera 21 Investimentos) (Prazo extemporáneo)
 12. 227 Solicitude de subvención destinada ao financiamento de gastos ordinarios e correntes necesarios para o mantemento e reactivación do tecido económico, comercial e profesional do Concello de Pontevedra (Supera 21 gastos correntes)
 13. 228 Solicitude de pagamento de subvención directa (nominativa ou excepcional) tramitada polo Servizo de educación e promoción económica
 14. 309 Xustificación da subvención directa tramitada polo Servizo de Benestar Social
 15. 407 Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención en área de rehabilitación integral
 16. 408C Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación e renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 17. 408R Vivenda. Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de vivenda na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 18. 409R Edificio. Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de edificio na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 19. 412A Comunicación de remate das obras obxecto da axuda en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)
 20. 413 Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021)
 21. 413C Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 22. 413R Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 23. 414A Renuncia ao outorgamento de subvención en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)
 24. 414C Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 25. 414R Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 26. 415C Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 27. 415R Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal Vivenda 2013-2016)
 28. 416C Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 29. 416R Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 30. 417C Renuncia ás actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 31. 417R Renuncia para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)