Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo

Data de publicación: 12/03/2020

Categoría: Procedementos rematados

Tipo: Procesos selectivos de ofertas de emprego público

Documentación:
 1. Descargar
  01 Anuncio BOP bases reguladoras e convocatoria procesos selectivos Libre e Promoción interna OEP 2019
  578,1 kB
 2. Descargar
  02 Anuncio DOG bases reguladoras e convocatoria
  434,5 kB
 3. Descargar
  03 Anuncio BOE convocatoria
  208,7 kB
 4. Descargar
  04 Anuncio BOP lista provisional administrativo/a libre e promoción interna
  237,6 kB
 5. Descargar
  05 Anuncio BOP lista defnitiva de admitido/as e excluidos/as quenda libre e P.I.
  246,6 kB
 6. Descargar
  06 Anuncio dos acordos adoptados polo Tribunal na súa constitución
  103,6 kB
 7. Descargar
  07 Anuncio resolución nomeamento de persoal asesor
  169,2 kB
 8. Descargar
  08 Anuncio resultado primeiro exercicio e convocatoria para o seguinte
  95 kB
 9. Descargar
  09 Plantilla respostas do exercicio tipo test
  149,5 kB
 10. Descargar
  10 Anuncio do resultado 1º exercicio tras as reclamacións
  225,3 kB
 11. Descargar
  11 Plantilla 1º exercicio tras as reclamacións
  156 kB
 12. Descargar
  12 Anuncio lectura segundo exercicio
  89,8 kB
 13. Descargar
  13 Anuncio resultado segundo exercicio e convocatoria para o seguinte
  92,5 kB
 14. Descargar
  14 Enunciado 3º exercicio proba de galego
  88,9 kB
 15. Descargar
  15 Anuncio resultado 3º exercicio e convocatoria para o seguinte
  168,1 kB
 16. Descargar
  16 Anuncio orde lectura 4º exercicio
  210,9 kB
 17. Descargar
  17 Enunciado 4º exercicio
  99,2 kB
 18. Descargar
  18 Anuncio resultado 4º exercicio e convocatoria 5º exercicio
  91,5 kB
 19. Descargar
  19 Resolución nomeamento persoal asesor
  159,1 kB
 20. Descargar
  20 Resolución nomeamento persoal asesor proba informática
  159,6 kB
 21. Descargar
  21 Enunciado do 5º exercicio
  169,6 kB
 22. Descargar
  22 Resultado do 5º exercicio, cualificación definitiva e proposta de nomeamento
  92,1 kB
 23. Descargar
  23 Arquivo (1) 5º exercicio
  22,8 kB
 24. Descargar
  24 Arquivo (2) 5º exercicio
  16,5 kB
 25. Descargar
  25 Arquivo (3) 5º exercicio
  722,8 kB
 26. Descargar
  26 Arquivo (4) 5º exercicio
  17,9 kB
 27. Descargar
  27 Arquivo (5) 5º exercicio
  10,5 kB
 28. Descargar
  28 Anuncio elaboración de proposta de Lista de Reserva
  157,4 kB
 29. Descargar
  29 Anuncio lista de reserva DEFINITIVA
  93,9 kB
 30. Descargar
  30 Resolución creación lista reserva
  172,3 kB
 31. Descargar
  31 Proposta nomeamento en virtude de acordo da XGL do 21/12/20
  91,8 kB
 32. Descargar
  32 Anuncio DOG nomeamento como funcionario de carreira
  304,1 kB
 33. Descargar
  33 Anuncio DOG nomeamento como funcionario de carreira
  542,6 kB