Identificación na sede
headerheader-400header-800

Declaracións anuais de bens e actividades

O persoal corporativo e non corporativo deste Concello obrigado a presentar as declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, e as declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais, deberá facelo con ocasión da toma de posesión e do cesamento, así como presentar unha declaración de variación anual.

Calquera cidadán que así o estime, poderá presentar solicitude de acceso nos termos do apartado 3 do art. 30 do Regulamento orgánico do Pleno e das súas comisións, que será resolta segundo tal precepto.