Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

Data de publicación: 01/03/2016

Categoría: 2015

Tipo: Informes trimestrais de loita contra a morosidade

Documentación:
 1. Descargar
  Facturas ou documentos xustificativos pendientes de pagamento ao final do trimestre
  7,3 kB
 2. Descargar
  Intereses de demora pagados no periodo 2015
  5,6 kB
 3. Descargar
  Pagamentos realizados no trimestre
  6,9 kB