headerheader-400header-800
Volver

Data de publicación: 08/09/2020

Categoría: 2019

Tipo: Contas Anuais

Documentación:
 1. Descargar
  Documento polo que se fai pública unha información de interese xeral.
  124,2 kB
 2. Descargar
  Documento que todo empresario/empresa está obrigados a presentar no Rexistro Mercantil e que inclúe como mínimo o balance, a conta de perdas e ganancias e o estado de cambios patrimonio neto.
  15 MB
 3. Descargar
  Documento polo que se fai pública unha información de interese xeral.
  164,4 kB