Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Regula o réxime e o procedemento xeral do Concello e os seus organismos autónomos con relación á actividade de fomento: entendida como a acción da Administración encamiñada á protección ou promoción daquelas actividades no ámbito da cultura, recreación, actividade física e deporte, actividades económicas, xuventude, da ensinanza, sanitaria, ecolóxica, de servicios sociais, becas, premios ou axudas para a realización de traballos científicos, artísticos ou culturais, ou calquera outra actividade que complementen ou suplan os servicios de competencia municipal e que persigan un interese social ou de utilidade pública.

Data de publicación: 23/09/2004

Categoría: Subvencións

Tipo: Ordenanzas e regulamentos

Documentación:
 1. Descargar
  ver documento
  152 kB
Procedementos relacionados:
 1. 202 Solicitude de subvención a asociacións de nais e pais de alumnos de centros educativos de Pontevedra sostidos con fondos públicos ano 2022
 2. 204A Solicitude de subvención na convocatoria de subvencións para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2021 (anual 2021)
 3. 204B Xustificación de subvención para fomentar a práctica deportiva e a participación en competicións oficiais no ano 2020 (Anual 2020)
 4. 208 Inscrición e participación no concurso de Maios 2022
 5. 221 Xustificación da subvención tramitada polo Gabinete da Alcaldía
 6. 223 Solicitude de xustificación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas polo Servizo de educación e promoción económica
 7. 225 Solicitude de subvencións destinadas á adquisición de ordenadores para familias con alumnado menor de idade de centros docentes sostidos con fondos públicos
 8. 225B Procedemento de xustificación da subvención destinada á compra de ordenadores para familias con alumnado de centros docentes sostidos con fondos públicos
 9. 226 Solicitude de subvencións destinadas á realización de investimentos para a modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra (Supera 21 Inversións)
 10. 226B Procedemento de xustificación das subvencións destinadas á realización de investimentos para a modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra (Supera 21 Investimentos)
 11. 227 Solicitude de subvención destinada ao financiamento de gastos ordinarios e correntes necesarios para o mantemento e reactivación do tecido económico, comercial e profesional do Concello de Pontevedra (Supera 21 gastos correntes)
 12. 228 Solicitude de pagamento de subvención directa (nominativa ou excepcional) tramitada polo Servizo de educación e promoción económica
 13. 407 Solicitude de visita técnica previa á solicitude de subvención en área de rehabilitación integral
 14. 408C Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación e renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 15. 408R Vivenda. Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de vivenda na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 16. 409R Edificio. Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de edificio na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 17. 412A Comunicación de remate das obras obxecto da axuda en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)
 18. 413 Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021)
 19. 413C Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 20. 413R Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 21. 414A Renuncia ao outorgamento de subvención en área de rehabilitación integral (Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 prorrogado)
 22. 414C Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 23. 414R Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 24. 415C Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 25. 415R Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal Vivenda 2013-2016)
 26. 416C Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 27. 416R Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)
 28. 417C Renuncia ás actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021)
 29. 417R Renuncia para actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016)