Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou o aproveitamento especial constituido no solo, subsolo ou vo das vías públicas municipais, por empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil cuxos servizos se presten, total ou parcialmente, a través de recursos da súa titularidade tales como antenas fixas, microceldas, redes ou instalacións que materialmente ocupen o dito dominio público municipal.

Data de publicación: 16/04/2019

Categoría: Taxas

Tipo: Ordenanzas fiscais

Documentación:
  1. Descargar
    01 Anuncio BOP co texto da ordenanza definitivamente aprobada.
    209 kB