headerheader-400header-800
Volver
Descargue el modelo de solicitud y rellene todos los datos. A continuación usted puede imprimir el documento y firmarlo para su presentación presencial o bien guardarlo en su equipo para adjuntarlo a su solicitud on line.

Data de publicación:

Categoría:

Tipo: Formularios

Documentación:
  1. Descargar
    Documento polo que un cidadán solicita por escrito a un organismo competente a tramitación prevista pola normativa vixente. Coma calquera outro documento do cidadán, a solicitude non presenta requisitos formais específicos. Sen embargo, o seu valor legal está asegurado pois calquera solicitude vai ser sempre admitida. De feito no caso de que o órgano administrativo pertinente se ecatase dalgunha carencia ou erro, debe requirirllo ó solicitante nun prazo determinado. Tamén chamado instancia. NOTA: Unha vez é presentada unha solicitude sempre pode darse a posibilidade de ter que comunicar á Administración cambios ou novas circunstancias que aplican ao indicado na devandita solicitude.
    715,6 kB
Procedementos relacionados:
  1. 1409 Solicitude de cambio de titularidade por cesión, de nichos, panteóns, columbarios ou cinseiros