headerheader-400header-800
Volver
505 Solicitude de conformidade administrativa coa división de feito dunha finca ou coa innecesariedade de licenza de parcelamento

Data de publicación: 01/03/2016

Categoría: Urbanismo

Tipo: Formularios

Documentación:
  1. Descargar
    Documento polo que un cidadán solicita por escrito a un organismo competente a tramitación prevista pola normativa vixente. Coma calquera outro documento do cidadán, a solicitude non presenta requisitos formais específicos. Sen embargo, o seu valor legal está asegurado pois calquera solicitude vai ser sempre admitida. De feito no caso de que o órgano administrativo pertinente se ecatase dalgunha carencia ou erro, debe requirirllo ó solicitante nun prazo determinado. Tamén chamado instancia. NOTA: Unha vez é presentada unha solicitude sempre pode darse a posibilidade de ter que comunicar á Administración cambios ou novas circunstancias que aplican ao indicado na devandita solicitude.
    699,2 kB
Procedementos relacionados:
  1. 505 Solicitude de outorgamento da conformidade administrativa coa división/innecesaridade de licenza urbanística de parcelamento dunha finca