headerheader-400header-800
Volver
Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos á súa solicitude on line

Data de publicación: 01/03/2016

Categoría: Facenda

Tipo: Formularios

Documentación:
 1. Descargar
  1,1 MB
Procedementos relacionados:
 1. Imposto sobre actividades económicas
 2. Imposto sobre bens inmobles
 3. Imposto sobre construccións, instalacións e obras
 4. Imposto sobre incrementos de valor de terreos de natureza urbana
 5. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
 6. Outras taxas
 7. Taxas polos servizos de lixo, auga e sumidoiros
 8. Taxas por ocupación de dominio público
 9. 860 Solicitude de aplazamento/fraccionamento