headerheader-400header-800
Volver
139 Declaración responsable do proxenitor para a alta por cambio de residencia ou cambio de domicilio de menores non emancipados no padrón municipal de habitantes

Data de publicación:

Categoría: Padrón

Tipo: Formularios

Documentación:
  1. Descargar
    Documento polo que un cidadán solicita por escrito a un organismo competente a tramitación prevista pola normativa vixente. Coma calquera outro documento do cidadán, a solicitude non presenta requisitos formais específicos. Sen embargo, o seu valor legal está asegurado pois calquera solicitude vai ser sempre admitida. De feito no caso de que o órgano administrativo pertinente se ecatase dalgunha carencia ou erro, debe requirirllo ó solicitante nun prazo determinado. Tamén chamado instancia. NOTA: Unha vez é presentada unha solicitude sempre pode darse a posibilidade de ter que comunicar á Administración cambios ou novas circunstancias que aplican ao indicado na devandita solicitude.
    714,7 kB
  2. Descargar
    691,5 kB
Procedementos relacionados:
  1. 135 Solicitude de alta no Padrón de Habitantes
  2. 135 Solicitude de cambio de domicilio