headerheader-400header-800
  • taxonomy_entry_not_found_exception
Volver

Data de publicación:

Categoría:

Tipo:

Documentación:
  1. Descargar
    Documento polo que un cidadán solicita por escrito a un organismo competente a tramitación prevista pola normativa vixente. Coma calquera outro documento do cidadán, a solicitude non presenta requisitos formais específicos. Sen embargo, o seu valor legal está asegurado pois calquera solicitude vai ser sempre admitida. De feito no caso de que o órgano administrativo pertinente se ecatase dalgunha carencia ou erro, debe requirirllo ó solicitante nun prazo determinado. Tamén chamado instancia. NOTA: Unha vez é presentada unha solicitude sempre pode darse a posibilidade de ter que comunicar á Administración cambios ou novas circunstancias que aplican ao indicado na devandita solicitude.
    1.018,8 kB
Procedementos relacionados:
  1. 203 Xustificación da subvención a asociacións de nais e pais de alumnos de centros educativos sostidos con fondos públicos ano 2021