Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

Data de publicación: 08/09/2020

Categoría: Procedementos rematados

Tipo: Licitacións de préstamos

Documentación:
 1. Descargar
  01 Prego de condicións administrativas particulares
  4,4 MB
 2. Descargar
  02 Estado consolidado de ingresos e gastos 2020
  31,4 kB
 3. Descargar
  03 Resumo por capítulos gastos 2020
  9 kB
 4. Descargar
  04 Resumo por capítulos ingresos 2020
  7,6 kB
 5. Descargar
  05 Resumo por capítulos gastos 2019
  9,1 kB
 6. Descargar
  06 Resumo por capítulos ingresos 2019
  7,7 kB
 7. Descargar
  07 Informe dos ratios - art 54 TRLRFL
  472,6 kB
 8. Descargar
  08 Estado de previsión de movementos e situación da débeda 2020
  303,2 kB
 9. Descargar
  09 Estado de remanente de tesourería a 31.12.2019
  11,8 kB
 10. Descargar
  10 Consulta de elexibilidade dos Fondos de Ordenación e de Impulso Económico
  21 kB
 11. Descargar
  11 Informe vida media operación e cálculo Custo Total Máximo
  323,8 kB