Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

Data de publicación: 28/05/2019

Categoría: Procedementos rematados

Tipo: Licitacións de préstamos

Documentación:
 1. Descargar
  01 Pregos de condicións administrativas particulares
  189,7 kB
 2. Descargar
  02 Resumo por capítulos do orzamento 2019
  65 kB
 3. Descargar
  03 Resumo por capítulos da liquidación do exercicio 2018 (gastos)
  42,8 kB
 4. Descargar
  04 Resumo por capítulos da liquidación do exercicio 2018 (ingresos)
  41,4 kB
 5. Descargar
  05 Informe das ratios establecidas no artigo 54 do TRLRFL
  155,3 kB
 6. Descargar
  06 Estado da débeda a 31 de decembro de 2018
  88,6 kB
 7. Descargar
  07 Remanente de Tesouraria a 31 de decembro de 2018
  45,5 kB
 8. Descargar
  08 Acreditación da condición de elixibilidade en base ao artigo 50 do RDL 17/2014
  170,6 kB
 9. Descargar
  09 Vida media da operación que se proxecta e calculo do CTM no momento da apertura do proceso de licitación
  128,9 kB
 10. Descargar
  10 Anuncio BOP
  203,2 kB
 11. Descargar
  11 Informe operación prestamo 2019
  783,3 kB
 12. Descargar
  12 Informe liquidación 2018
  259,7 kB
 13. Descargar
  13 Decreto adxudicación
  168,1 kB
 14. Descargar
  14 Documento de formalizacion
  1,6 MB