Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

Data de publicación: 11/05/2022

Categoría: Procedementos rematados

Tipo: Licitacións de préstamos

Documentación:
 1. Descargar
  01 Pregos de condicións administrativas particulares
  211,3 kB
 2. Descargar
  02 Resumo por capítulos gasto 2021
  72,2 kB
 3. Descargar
  03 Resumo por capítulos ingresos 2021
  70,9 kB
 4. Descargar
  04 Estado remanente de tesouraría a 31 de decembro de 2021
  11,8 kB
 5. Descargar
  05 Estado de previsión de movementos e de situación da débeda 2022
  78,7 kB
 6. Descargar
  06 Estado consolidado de ingresos e gastos 2022
  93,2 kB
 7. Descargar
  07 Consulta de elexibilidade dos Fondos de Ordenación e de Impulso Económico.pdf
  57,6 kB
 8. Descargar
  08 Informe de vida media da operación e cálculo do custo total máximo
  116,4 kB
 9. Descargar
  09 Informe de OXPC: Ratios art. 54 do TRLRFL
  140,6 kB
 10. Descargar
  10 Resultado Orzamentario a 31/12/2021
  115,6 kB