headerheader-400header-800
Volver
Convocatoria das autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación pública en forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018 - 2021

Data de publicación: 06/06/2018

Categoría: Procedementos rematados

Tipo: Licitacións de autorizacións

Documentación:
 1. Descargar
  00 Anuncio
  93,9 kB
 2. Descargar
  01 Prego de condicións
  900,8 kB
 3. Descargar
  02 Planos
  222,6 kB
 4. Descargar
  03 Solicitude posto festa de Santiaguiño
  45,8 kB
 5. Descargar
  04 Nota informatica
  70,3 kB
 6. Descargar
  05 Resolución de modicación dos prezos dos postos do 18 ao 20
  102,9 kB
 7. Descargar
  06 Anuncio da modificación
  198,7 kB
 8. Descargar
  07 Resolución adxudicando postos
  118,8 kB
 9. Descargar
  08 Resolución exclusións solicitudes autorizacións festas Santiaguiño do Burgo
  116,6 kB
 10. Descargar
  09 Resolución Requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas do Santiguiño do Burgo.
  130 kB
 11. Descargar
  10 Segunda resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018-2021
  128 kB
 12. Descargar
  11 Listado de postos vacantes nas festas de Santiaguiño do Burgo a 13 de xullo de 2018
  81,5 kB
 13. Descargar
  12 Terceira resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018-2021
  140,5 kB
 14. Descargar
  13 Segunda resolución de requirimento de emenda das autorizacións nas festas do Santiguiño do Burgo
  130,3 kB
 15. Descargar
  14 Segunda resolución de exclusións das autorizacións nas festas do Santiaguiño do Burgo
  107,4 kB
 16. Descargar
  15 Cuarta resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018-2021
  135,1 kB
 17. Descargar
  16 Terceira resolución de exclusións das autorizacións nas festas do Santiaguiño do Burgo
  111,2 kB
 18. Descargar
  17 Terceira resolución de requirimento de emenda das autorizacións nas festas do Santiguiño do Burgo
  106,5 kB
 19. Descargar
  18 Quinta resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018-2021
  136 kB
 20. Descargar
  19 Cuarta resolución de requirimento de emenda das autorizacións nas festas do Santiguiño do Burgo
  105,3 kB
 21. Descargar
  20 Cuarta resolución de exclusións das autorizacións nas festas do Santiaguiño do Burgo
  109,1 kB
 22. Descargar
  21 Quinta resolución de exclusións das autorizacións nas festas do Santiaguiño do Burgo
  108,5 kB
 23. Descargar
  22 Sexta resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018-2021
  140,4 kB
 24. Descargar
  23 Resolución autorizando máquinas de vending nas festas de Santiaguiño do Burgo 2018
  120,8 kB
 25. Descargar
  24 Sétima resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2018-2021
  120,8 kB
 26. Descargar
  25 Relación de postos vacantes a 26 de xullo de 2018
  61,9 kB
 27. Descargar
  26. Relación de postos vacantes a 18 de xullo de 2019
  37,8 kB
 28. Descargar
  27. Resolución de extinción da autorización dos postos número 11 e 64
  119,5 kB
 29. Descargar
  28. Solicitude prórroga das autorizacións dos postos nas festas de Santiaguiño do Burgo para o 2020
  942,7 kB
 30. Descargar
  29. Oitava resolución de outorgamento de autorizacións dos postos da festa de Santiaguiño do Burgo 2018-2021 e aceptación de renuncia
  131,3 kB
 31. Descargar
  30 Resolución non outorgamento de prórrogas nas autorizacións da festa de Santiaguiño do Burgo pola COVID-19
  217,7 kB