headerheader-400header-800
Volver
Convocatoria das autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación pública en forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018 - 2021

Data de publicación: 06/06/2018

Categoría: Procedementos rematados

Tipo: Licitacións de autorizacións

Documentación:
 1. Descargar
  00 Anuncio
  93,5 kB
 2. Descargar
  01 Prego de condicións
  1,1 MB
 3. Descargar
  02 Planos
  354,8 kB
 4. Descargar
  03 Solicitude posto Virxe Peregrina
  45,7 kB
 5. Descargar
  04 Nota informativa
  70 kB
 6. Descargar
  05 Resolución da modificación pliego posto 21
  108,5 kB
 7. Descargar
  06 Plano modificado do posto 21
  15,6 kB
 8. Descargar
  07 Anuncio da modificación do posto 21
  198,7 kB
 9. Descargar
  08 Resolución outorgando primeira autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos na festa da virxe peregrina durante os anos 2018-2021.
  133,6 kB
 10. Descargar
  09 Resolución de requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas da virxe peregrina.
  128,6 kB
 11. Descargar
  10 Resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da virxe peregrina
  128,1 kB
 12. Descargar
  11 Segunda resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  140,6 kB
 13. Descargar
  12 Segunda resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  116,2 kB
 14. Descargar
  13 Resolución dispoñendo a data para celebración do sorteo para decidir empates en postos festas Virxe Peregrina
  102,8 kB
 15. Descargar
  14 Segunda resolución de requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina.
  113,1 kB
 16. Descargar
  15 Terceira resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  114,4 kB
 17. Descargar
  16 Terceira resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  150,8 kB
 18. Descargar
  17 Resolución de corrección do posto obxecto de celebración do sorteo para decidir empates nas solicitudes de outorgamento de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018 -2021
  104,5 kB
 19. Descargar
  18 Cuarta resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  115,9 kB
 20. Descargar
  19 Cuarta resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  160,7 kB
 21. Descargar
  20 Terceira resolución de requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina.
  107,6 kB
 22. Descargar
  21 Listado de postos vacantes a 1 de agosto de 2018
  66,7 kB
 23. Descargar
  22 Quinta resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  135,5 kB
 24. Descargar
  23 Quinta resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  108,1 kB
 25. Descargar
  24 Cuarta resolución de requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina.
  107,3 kB
 26. Descargar
  25 Sexta resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  125,9 kB
 27. Descargar
  26 Sexta resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  122 kB
 28. Descargar
  27 Quinta resolución de requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina.
  106,1 kB
 29. Descargar
  28 Sexta resolución de requirimento de emenda das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina e de requirimento de aclaración dunha solicitude de renuncia formulada.
  117,2 kB
 30. Descargar
  29 Sétima resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021 e aceptación dunha renuncia.
  137,4 kB
 31. Descargar
  30 Relación de postos vacantes a 8 de agosto de 2018
  49,1 kB
 32. Descargar
  31 Sétima resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  107,8 kB
 33. Descargar
  32 Oitava resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021 e aceptación dunha renuncia.
  137,2 kB
 34. Descargar
  33 Listado de postos vacantes a 9 de agosto de 2018
  46,8 kB
 35. Descargar
  34 Novena resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021, aceptación dunha renuncia e corrección de erro.
  137,5 kB
 36. Descargar
  35 Décima resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  127,6 kB
 37. Descargar
  35 Oitava resolución de exclusións das solicitudes de autorizacións nas festas da Virxe Peregrina
  107,4 kB
 38. Descargar
  36 Resolución autorizando máquinas de vending.
  137,3 kB
 39. Descargar
  37 Décimo primeira resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público mediante postos nas festas da Virxe Peregrina 2018-2021 e aceptación de varias renuncias
  125,9 kB
 40. Descargar
  38 Listado de postos vacantes na festa Virxe Peregrina a 8.08.2019
  38,8 kB
 41. Descargar
  39 Solicitude de prórroga da autorización dos postos da festa Virxe Peregrina
  999,5 kB
 42. Descargar
  40 Décima segunda resolución de outorgamento de autorizacións de postos nas festas da Virxe Peregrina e aceptación de renuncias
  160,2 kB
 43. Descargar
  41 Décima terceira resolución de outorgamento de autorizacións para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2018-2021
  131,5 kB
 44. Descargar
  42 Resolución non outorgamento das prórrogas das autorizacións da festa da Virxe Peregrina pola COVID-19
  263,7 kB