Sentenzas xudiciais Estas son as Ășltimas entradas publicadas gl Sentenza do Tribunal Supremo. Sala do Contencioso. 18/12/2017 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z