Outras licitacións Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Contrato de reforma, ampliación e explotación da piscina de Campolongo 2017-07-23T22:00:00Z 2017-07-23T22:00:00Z 2017-07-23T22:00:00Z 02 Xestión integral do ciclo da auga en Pontevedra 2017-08-23T22:00:00Z 2017-08-23T22:00:00Z 2017-08-23T22:00:00Z 03 Licitación en réxime de libre concorrencia mediante concesión demanial de dous quioscos: Barcelos e Praia Fluvial 2018-06-18T22:00:00Z 2018-06-18T22:00:00Z 2018-06-18T22:00:00Z 04 Licitación do contrato de servizos da cafetería da Praza da Liberdade 2019-05-29T22:00:00Z 2019-05-29T22:00:00Z Anuncio de licitación do procedemento negociado sen publicidade para a adxudicación da explotación da cafetería da Praza da Liberdade. O prazo de presentación de ofertas finaliza o 14 de xuño de 2019. A información está a disposición dos interesados no Servizo de Patrimonio (rúa Don Filiberto, s/n 3º andar) e na plataforma de contratos do sector público. 2019-05-29T22:00:00Z 05 Pregos e proxecto da concesión demanial para a explotación dun aparcamento soterrado no subsolo da UA35 do PXOM de Pontevedra 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z 06 Chamada a proxecto: Nova imaxe corporativa do Concello de Pontevedra 2021-06-17T22:00:00Z 2021-06-17T22:00:00Z 2021-06-17T22:00:00Z 07 Prego e anuncio de licitación para o alleamento mediante compravenda polo procedemento aberto e poxa pública á alza da parcela G3 da Unidade de Actuación Nº18 do PXOU 2022-07-07T22:00:00Z 2022-07-07T22:00:00Z Prego de condicións que rexen o alleamento mediante compravenda polo procedemento aberto e forma de poxa pública á alza da parcela G3 da Unidade de Actuación 18 e anuncio de licitación. 2022-07-07T22:00:00Z Anuncio de información pública do proxecto e do prego do expediente da concesión demanial directa do primeiro e segundo andar do Edificio "Centro Sur" a favor de AMENCER-ASPACE 2022-12-06T23:00:00Z 2022-12-06T23:00:00Z 2022-12-06T23:00:00Z Poxa para a concesión de postos na planta baixa do mercado municipal da rúa Serra 2020-12-09T23:00:00Z 2020-12-09T23:00:00Z 2020-12-09T23:00:00Z