Licitacións de préstamos Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Contrato de préstamo, por importe de 2.600.000 €, con destino ao financiamento de diversas finalidades incluídas no anexo de investimentos do orzamento do exercicio 2016 2016-07-06T22:00:00Z 2016-07-06T22:00:00Z 2016-07-06T22:00:00Z 02 Contrato de préstamo, por importe de 2.500.000,00€, destinado ao financiamento de diversas finalidades incluídas no anexo de investimentos do orzamento xeral para o exercicio 2017 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 03 Contrato de prestamo por importe de 1.980.000.00 euros, con destino ao financiamento de diversas finalidades incluidas no anexo de investimentos do orzamento do exercicio 2018 do Concello de Pontevedra 2018-10-08T22:00:00Z 2018-10-08T22:00:00Z 2018-10-08T22:00:00Z 04 Contrato de prestamo, con previa apertura de crédito por importe de 1.400.000.00 euros, con destino ao financiamento de diversas finalidades incluidas no anexo de investimentos do orzamento do exercicio 2019 do Concello de Pontevedra 2019-05-27T22:00:00Z 2019-05-27T22:00:00Z 2019-05-27T22:00:00Z 05 Contrato de préstamo, con previa apertura de crédito, por importe de 750.000€, con destino ao financiamento de diversas finalidades incluídas no anexo de investimentos do orzamento do exercicio 2020 do Concello de Pontevedra 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z 06 Contrato de préstamo, con previa apertura de crédito por importe de 575.000€, con destino ao financiamento da finalidade incluída no anexo de investimentos do orzamento do exercicio 2021 do Concello de Pontevedra 2021-09-21T22:00:00Z 2021-09-21T22:00:00Z 2021-09-21T22:00:00Z 07 Contrato de préstamo, con previa apertura de crédito por importe de 750.000 €, con destino ao financiamento das finalidades incluídas no Anexo de investimentos do orzamento do exercicio 2022 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z