Licitacións de autorizacións Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Licitación de autorizacións de postos da primeira planta do Mercado Municipal 2019-01-20T23:00:00Z 2019-01-20T23:00:00Z A data límite para a presentación de ofertas é o 4 de marzo de 2019 2019-01-20T23:00:00Z 02 Adxudicación directa, mediante concesión demanial da parcela municipal correspondente ao sector b-10-plan parcial “A corva” do PXOM 2017-06-25T22:00:00Z 2017-06-25T22:00:00Z 2017-06-25T22:00:00Z 03 Outorgamento en réxime de concorrencia mediante concesión demanial de dúas instalacións de dominio publico municipal con destino a quioscos 2017-05-18T22:00:00Z 2017-05-18T22:00:00Z 2017-05-18T22:00:00Z 04 Concesión dos nichos baleiros dos cemiterios municipais de San Amaro e Pontesampaio 2016-04-26T22:00:00Z 2016-04-26T22:00:00Z 2016-04-26T22:00:00Z 01 Licitación de autorizacións de postos nas Festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2022-2025 Convocatoria das autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación pública en forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2022-2025 02 Licitación de autorizacións de postos nas Festas da Virxe Peregrina durante os anos 2022-2025 Convocatoria das autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación pública en forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas da Virxe Peregrina durante os anos 2022-2025