Documentos de interese Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Estratexia de Desenvolvemento Urbán Sustentable e Integrado + Modelo Pontevedra 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 02 Acordo de compromiso de asución de funcións para a xestión do FEDER 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 03 Manual de procedementos do Concello de Pontevedra como Organismo Lixeiro Intermedio 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 04 Criterios de priorización e selección de operacións 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 05 Breve manual recopilatorio de cuestións de tipo práctico en materia de comunicación 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 06 Guía de autoevaluación antifraude 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z 2017-04-25T22:00:00Z