Disolución de organismos autónomos Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Anuncio de exposición pública da aprobación inicial da memoría xustificativa e inicio do expediente de disolución e instinción do órganismo autónomo municipal Insituto Municipal de Deportes (IMD) 2017-07-20T22:00:00Z 2017-07-20T22:00:00Z 2017-07-20T22:00:00Z 02 Anuncio de elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial da memoría xustificativa e inicio do expediente de disolución e instinción do órganismo autónomo municipal Insituto Municipal de Deportes (IMD) 2016-09-21T22:00:00Z 2016-09-21T22:00:00Z 2016-09-21T22:00:00Z 01 Anuncio de exposición pública da aprobación inicial da memoría xustificativa e inicio do expediente de disolución e extinción do órganismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z 02 Anuncio de aprobación definitiva do expediente de disolución e extinción do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z