Procesos selectivos de listas de substitución Estas son as últimas entradas publicadas gl 26 Lista de reserva para a substitucion transitoria de diversos postos da Unidade Operativa de Conserxería de Centros Escolares (Lista C) 2022-11-14T23:00:00Z 2022-11-14T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2022-11-14T23:00:00Z 01 Lista de habilitación para o exercicio de funcións de superior categoría en postos de oficial da Policía Local 2022-08-10T22:00:00Z 2022-08-10T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2022-08-10T22:00:00Z 01 Lista de reserva para a provisión interina de prazas de psicólogo/a asesor/a do Centro Informacicón á Muller (lista B) 2019-03-28T23:00:00Z 2019-03-28T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2019-03-28T23:00:00Z 02 Lista de habilitación para o exercicio de funcións de superior categoría en postos de inspector da Policía Local 2022-08-10T22:00:00Z 2022-08-10T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2022-08-10T22:00:00Z 02 Lista de reserva para a provisión interina de pazas de informático/a (lista B) 2019-03-28T23:00:00Z 2019-03-28T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2019-03-28T23:00:00Z 03 Lista de reserva enxeñeiro (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Resolución de creación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro, escala de administración especial, técnicos superiores (grupo A1) 2018-04-11T22:00:00Z 03 Lista de reserva para a provisión interina de prazas de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos grupo A1 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2021-11-01T23:00:00Z 03 Lista de reserva para a provisión interna de prazas de enxeñeiros/as de camiños, canles e portos, grupo A-1 2021-02-04T23:00:00Z 2021-02-04T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2021-02-04T23:00:00Z 04 Lista de reserva técnico auxiliar de xestión de residuos (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-11T22:00:00Z 05 Lista de reserva técnico superior de xestión de residuos (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-11T22:00:00Z 06 Lista de reserva técnico medio de xestión (escala de administración xeral) 2018-04-12T22:00:00Z 2018-04-12T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-12T22:00:00Z 07 Lista de reserva técnico xurídico de administración electrónica (escala de administración especial) 2018-04-11T22:00:00Z 2018-04-11T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo: 2018-04-11T22:00:00Z 08 Lista de reserva técnico en tecnoloxías da información (escala de administración especial) 2018-09-04T22:00:00Z 2018-09-04T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2018-09-04T22:00:00Z 09 Lista de reserva ordenanza, vixiante, porteiro de colexio público de EGB, operario, subalterno de administración especial e operario de limpeza de oficinas 2017-05-21T22:00:00Z 2017-05-21T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras, demais anuncios relativos a este proceso selectivo e resolución de aprobación da lista de reserva. 2017-05-21T22:00:00Z 10 Lista de reserva subalterno da escala de administración xeral (lista A) 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de subalterno de administración xeral 2016-03-16T23:00:00Z 11 Lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico/a medio/a en medio ambiente natural, grupo A2 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 12 Lista de reserva auxiliar da escala de administración xeral (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de auxiliar de administración xeral 13 Lista de reserva traballador/a social da escala de administración especial (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de traballador/a social da administración especial 14 Lista de reserva técnico/a administración xeral da escala de administración xeral (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de técnico/a administración xeral 15 Lista de reserva administrativo/a da escala de administración xeral (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de administrativo/a administración xeral 16 Lista de reserva técnico/a superior mantemento espazos públicos da escala de administración especial (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de técnico/a superior mantemento espazos públicos administración especial 17 Lista de reserva arquiveiro/a da escala de administración especial (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de arquiveiro/a administración especial 18 Lista de reserva técnico/a medio/a informático/a da escala de administración especial (lista A) 2021-06-10T22:00:00Z 2021-06-10T22:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de técnico/a medio/a informático/a administración especial 2021-06-10T22:00:00Z 19 Lista de reserva oficial obras da escala de administración especial (lista A) Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de oficial obras administración especial 20 Lista de reserva operario/a da escala da administración especial (lista A) 2021-08-17T22:00:00Z 2021-08-17T22:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de operario/a administración especial 2021-08-17T22:00:00Z 21 Lista de reserva técnico/a de infraestructuras culturais, integradas no grupo A, subgrupo A1 Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 22 Lista de reserva arquitecto/a técnico/a, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala da Administración especial 2020-12-16T23:00:00Z 2020-12-16T23:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2020-12-16T23:00:00Z 23 Lista reserva sepulturero/a, integrada no grupo C, subgrupo C2, da escala de administración especial (lista A) 2022-07-12T22:00:00Z 2022-07-12T22:00:00Z Resolución de creación da lista A para a provisión interina de prazas de sepultureiro/a administración especial 2022-07-12T22:00:00Z 24 Lista de reserva técnico/a medio en medio ambiente (Lista B) 2022-04-02T22:00:00Z 2022-04-02T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2022-04-02T22:00:00Z 25 Lista de reserva técnico/a superior enxeñería informática de administración especial, grupo A-1 (lista A) 2022-10-19T22:00:00Z 2022-10-19T22:00:00Z Consulta das bases reguladoras e demais anuncios relativos a este proceso selectivo 2022-10-19T22:00:00Z