Convocatoria de provisión de postos de traballo polo sistema de libre designación Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Convocatoria do polo sistema de libre designación do posto de xefe/a de Servizo do SDUMA 2021-11-28T23:00:00Z 2021-11-28T23:00:00Z Consulta da convocatoria e demais anuncios relativos a este procedemento 2021-11-28T23:00:00Z 02 Convocatoria polo sistema de libre designación do posto de xefe/a do servizo de Secretaría e Asuntos Xerais 2022-02-03T23:00:00Z 2022-02-03T23:00:00Z Consulta da convocatoria e demais anuncios relativos a este procedemento 2022-02-03T23:00:00Z