Convocatoria comisión de servizos Estas son as últimas entradas publicadas gl 01 Convocatoria pública dun proceso de provisión temporal en réxime de comisión de servizos de 4 postos de policía local 2021-05-24T22:00:00Z 2021-05-24T22:00:00Z 2021-05-24T22:00:00Z 02 Comisión de servizos do posto de xefe do Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z 03 Comisión de servizos do posto de xefe/a do servizo de Secretaría e Asuntos Xerais 04 Comisión de servizos do posto de oficial electricista de la Unidad Operativa de Electricidade 2021-09-23T22:00:00Z 2021-09-23T22:00:00Z 2021-09-23T22:00:00Z