Formularios Estas son as últimas entradas publicadas gl 630 Animais perigosos solicitude conxunta de inscrición, licenza e renovación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 631 Solicitude de baixa do animal 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 911 Solicitude de autorización de armas de 4ª categoría - renovación Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 051 Solicitude de copia de arquivo Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 052 Solicitude de certificación de arquivo Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 270 Solicitude de bastanteo de poderes 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-11-26T23:00:00Z 275 Solicitude de expedición de informes do Servizo de extinción de incendios 2019-05-26T22:00:00Z 2019-05-26T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-05-26T22:00:00Z 301 Solicitude de tarxeta de estacionamento de vehículos para persoas con mobilidade reducida 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 302 Solicitude de axudas de emerxencia social municipal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 302A Delegación de pagamento en expedientes de Emerxencia social 2019-05-22T22:00:00Z 2019-05-22T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-05-22T22:00:00Z 303 Solicitude de renda social municipal 2019-05-05T22:00:00Z 2019-05-05T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-05-05T22:00:00Z 305 Remisión de informe para o servizo de educación e apoio familiar (sen formulario) 307 Solicitude de informe social para o recoñecemento da situación de dependencia e elaboración do PIA 2021-01-20T23:00:00Z 2021-01-20T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2021-01-20T23:00:00Z 308 Programa de asistencia domiciliaria 24 horas 2021-06-10T22:00:00Z 2021-06-10T22:00:00Z 2021-06-10T22:00:00Z 309 Conta xustificativa subvención directa tramitada polo Servizo de Benestar Social Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 1101 Denuncia en materia de integridade municipal e antifraude 2022-10-10T22:00:00Z 2022-10-10T22:00:00Z 2022-10-10T22:00:00Z 1403 Solicitude de alugueiro ou renovación de nicho/columbario por falecemento Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 1407 Solicitude de inhumación/ exhumación Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 1408 Solicitude de cambio de titularidade por herdanza, de nichos, panteóns, columbarios ou cinseiros Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 1409 Solicitude de cambio de titularidade por cesión, de nichos, panteóns, columbarios ou cinseiros Descargue el modelo de solicitud y rellene todos los datos. A continuación usted puede imprimir el documento y firmarlo para su presentación presencial o bien guardarlo en su equipo para adjuntarlo a su solicitud on line. 1410 Solicitude de instalación ou substitución de lápidas e outras actuacións 2021-12-14T23:00:00Z 2021-12-14T23:00:00Z Descargue el modelo de solicitud y rellene todos los datos. A continuación usted puede imprimir el documento y firmarlo para su presentación presencial o bien guardarlo en su equipo para adjuntarlo a su solicitud on line. 2021-12-14T23:00:00Z 1201 Achega de documentación requirida polo Servizo de contratación 2019-06-02T22:00:00Z 2019-06-02T22:00:00Z 2019-06-02T22:00:00Z 1208 Solicitude de devolución de fianza/aval de contratista 2019-04-04T22:00:00Z 2019-04-04T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación gardeo no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2019-04-04T22:00:00Z 1215 Solicitude de prórroga de contrato 2020-02-18T23:00:00Z 2020-02-18T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación gardeo no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2020-02-18T23:00:00Z 1220 Solicitude xeral Pazo Congreso e Exposicións 2019-09-29T22:00:00Z 2019-09-29T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-09-29T22:00:00Z 134 Solicitude de información 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 2016-02-29T23:00:00Z 401 Informe de avaliación de edificio 2016-03-15T23:00:00Z 2016-03-15T23:00:00Z Pode descargar o modelo de informe editable premendo no seguinte enlace: 2016-03-15T23:00:00Z 907 Achega de documentación complementaria ou requirida polo Servizo de Disciplina Urbanística Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 913 Solicitude de limpeza de terreo ou parcela 2019-07-07T22:00:00Z 2019-07-07T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 2019-07-07T22:00:00Z 800 Domiciliación bancaria de recibos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 801 Anulación domiciliación bancaria de recibos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 802 Solicitude de beneficios fiscais no IVTM 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 803 Solicitude de beneficios fiscais no IAE 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 804.1 Solicitude de bonificación no IBI 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 804.2 Solicitude de exención no IBI 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 805 Solicitude de bonificación no ICIO 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 807 Solicitude de prórroga no IIVTNU (imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 808 Solicitude de redución na cota das taxas pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 830 Declaración tributaria para o IIVTNU 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 831 Declaración tributaria nas taxas pola prestación de servizos de auga, lixo e sumidoiro 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 832 Declaración tributaria na taxa pola recollida de lixo 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 833 Declaración tributaria de baixa/modificación pola ocupación de terreos de uso público 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 834 Declaración tributaria pola entrada de vehículos, reserva de espazo ou carga e descarga 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 835 Comunicación tributaria para o IIVTNU 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 836 Declaración tributaria taxas uso intalacións deportivas 2020-01-07T23:00:00Z 2020-01-07T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2020-01-07T23:00:00Z 840 Outorgamento de representación ante o Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 850 Comunicación de alta ou modificación de datos fiscais 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 856 Solicitude de documentos administrativos de natureza tributaria 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 857 Presentación de documentación requirida 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 860 Solicitude de aprazamento ou fraccionamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 861 Solicitude de compensación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 865 Solicitude de adhesión ao pago especial do IBI 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 867 Oferta para participación en procedemento de adxudicación directa 2017-01-24T23:00:00Z 2017-01-24T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2017-01-24T23:00:00Z 867.1 Sobre para Oferta máxima en procedemento de adxudicación directa 2017-01-24T23:00:00Z 2017-01-24T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2017-01-24T23:00:00Z 868 Oferta para participación en poxa de bens 2017-01-24T23:00:00Z 2017-01-24T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2017-01-24T23:00:00Z 868.1 Sobre para Oferta máxima de participación en poxa 2017-01-24T23:00:00Z 2017-01-24T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2017-01-24T23:00:00Z 869 Solicitude de participación en poxa de bens 2017-01-24T23:00:00Z 2017-01-24T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. 2017-01-24T23:00:00Z 870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 871 Comunicación de conta corrente 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 875 Solicitude de rateo IAE 2020-10-28T23:00:00Z 2020-10-28T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2020-10-28T23:00:00Z 876 Solicitude de rectificación de autoliquidación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 877 Solicitude de rateo do IVTM 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 879 Solicitude de devolución de fianza 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 890 Recurso de reposición 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-02-29T23:00:00Z 891 Alegacións 2016-03-03T23:00:00Z 2016-03-03T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial. 2016-03-03T23:00:00Z 600 Solicitude para o exercicio do dereito de acceso a datos de carácter persoal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 601 Solicitude para o exercicio do dereito de rectificación de datos de carácter persoal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 602 Solicitude para o exercicio do dereito de supresión de datos de carácter persoal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 603 Solicitude para o exercicio do dereito de limitación de datos de carácter persoal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 604 Solicitude para o exercicio do dereito de oposición ao tratamento de datos de carácter persoal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 605 Solicitude para exercer o dereito á portabilidade dos datos de carácter persoal Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 1001A Declaración responsable de solicitude de renovación de posto de venda ambulante 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 1001A Declaración responsable de solicitude de renovación de posto de venda ambulante 2016-02-29T23:00:00Z 1002 Outorgamiento de representación ante a área de Mercados 2022-04-11T22:00:00Z 2022-04-11T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-04-11T22:00:00Z 903 Prego de alegacións multas de tráfico 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 904 Identificación de condutor responsable da infracción Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 900 Solicitude de entrada de vehículos e reserva de vía pública 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 901 Solicitude de ocupación de vía pública (estadas e valados) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 902 Solicitude de ocupación de vía pública (colectores de entullos) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 905 Solicitude de instalación de veladores (mesas e cadeiras) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 908 Solicitude de ocupación de vía pública (plataforma elevadora) Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 1052 Outorgamento de representación ante a Oficina de Xuventude 2022-04-11T22:00:00Z 2022-04-11T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-04-11T22:00:00Z Declaración responsable para o empadroamento de menores ucraínos 2022-03-20T23:00:00Z 2022-03-20T23:00:00Z Declaración responsable para o empadroamento de menores ucraínos por un só proxenitor ou pola persoa responsable que presentou a súa solicitude de protección temporal en virtude da orde pcm/169/2022, do 9 de marzo, pola que se desenvolve o procedemento para o recoñecemento da protección temporal a persoas afectadas polo conflito en ucraína. 2022-03-20T23:00:00Z 135 Instancia alta e cambio de domicilio no padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de alta e cambio de domicilio no padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 136 Solicitude de confirmación de residencia 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de confirmación de residencia para estranxeiros. 2016-02-29T23:00:00Z 137 solicitude de renovación de residencia 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude de renovación de residencia para estranxeiros. 2016-02-29T23:00:00Z 139 Declaración responsable do proxenitor para a alta por cambio de residencia ou cambio de domicilio de menores no padrón 139 Declaración responsable do proxenitor para a alta por cambio de residencia ou cambio de domicilio de menores non emancipados no padrón municipal de habitantes 141 Solicitude de inicio de procedemento de baixa de habitante no Padrón municipal de habitantes 2020-08-11T22:00:00Z 2020-08-11T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude electrónica. 2020-08-11T22:00:00Z 145 Modificación de datos persoais 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude electrónica. 2016-02-29T23:00:00Z 146 Presentación de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude electrónica. 2016-02-29T23:00:00Z 147 Solicitude de certificado padrón de habitantes 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude electrónica. 2016-02-29T23:00:00Z 909 Solicitude de devolución de fianza por ocupación de dominio público 2019-04-04T22:00:00Z 2019-04-04T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-04-04T22:00:00Z 910 Modelo autorización para paso de vehículos de elevada tonelaxe (camións, guindastres móbiles) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude online. 2016-02-29T23:00:00Z 912 Solicitude de renovación - legalización de vao existente Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 915 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para comerciantes ou profesionais Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 916 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para residentes Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 917 Comunicación previa para a expedición da tarxeta identificativa para a circulación e estacionamento de vehículos no centro histórico de Pontevedra para acceso a garaxes Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 919 Compromiso asunción de responsabilidade e carta de pago con bonificación sancionador 2021-05-13T22:00:00Z 2021-05-13T22:00:00Z 2021-05-13T22:00:00Z 1221 Solicitude para a reserva de espazos no Pazo da Cultura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude para a reserva de espazos no Pazo da Cultura 2016-02-29T23:00:00Z 1222 Solicitude para a reserva de espazos no Teatro Principal 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Solicitude para a reserva de espazos no Teatro Principal 2016-02-29T23:00:00Z 156 Solicitude de renuncia á oferta de nomeamento interino/ contratación laboral 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-03-16T23:00:00Z 157 Solicitude de aceptación de oferta de nomeamento interino/ contratación laboral 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-03-16T23:00:00Z 158 Solicitude de certificado do Servizo de Persoal 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z 2016-03-16T23:00:00Z 197 Solicitude xeral de empregado público municipal dirixida ao Servizo de persoal do Concello de Pontevedra 2018-08-12T22:00:00Z 2018-08-12T22:00:00Z Poderanse descargar os modelos de solicitude editables publicados no apartado de “repositorio documental” da INTRANET do Concello de Pontevedra (identificándose co seu usuario e contrasinal de empregado público municipal) á que poderá acceder copiando e pegando no navegador o seguinte enlace: https://intranet.pontevedra.gal/intranet/ 2018-08-12T22:00:00Z 246 Solicitude de acceso a expediente administrativo do Servizo de Persoal 2019-12-09T23:00:00Z 2019-12-09T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-12-09T23:00:00Z 247 Solicitude de copia de expediente, documentos ou exercicios dun proceso selectivo 2019-12-08T23:00:00Z 2019-12-08T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 2019-12-08T23:00:00Z 248 Solicitude de recusación de membro/s dun tribunal cualificador nun proceso selectivo ou de provisión de postos 2019-12-03T23:00:00Z 2019-12-03T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-12-03T23:00:00Z 249 Presentación de documentación requirida polo Servizo de Persoal 2019-12-03T23:00:00Z 2019-12-03T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-12-03T23:00:00Z 258 Solicitude para a presentación de méritos na fase de concurso Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 261 Recurso de alzada contra actos do tribunal en procesos selectivos ou de provisión de postos Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 262 Solicitude para a presentación de documentación ou reclamacións no prazo de emenda tras a aprobación das listas provisionais de admitidos e excluídos nos procesos selectivos ou de provisión de postos 2019-09-29T22:00:00Z 2019-09-29T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 2019-09-29T22:00:00Z 295 Solicitude de participación no proceso selectivo para a provisión de 1 praza de enxeñeiro/a técnico/a industrial, quenda libre 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 2020-10-19T22:00:00Z 709 Solicitude da tarxeta de acreditación persoal do persoal empregado público do Concello de Pontevedra 2022-03-10T23:00:00Z 2022-03-10T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-03-10T23:00:00Z 280 Solicitude de expedición de informes da Policía local 2019-05-26T22:00:00Z 2019-05-26T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-05-26T22:00:00Z 914 Solicitude de permisos, vacacións anuais, semanas de compensación e intercambios de quenda ou de servizo do persoal do corpo da policía local 2019-12-17T23:00:00Z 2019-12-17T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 2019-12-17T23:00:00Z 133 Suxestión ou reclamación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 148 Solicitude de cerimonias de bebés 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalos no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 149 Solicitude de casamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude electrónica. 2016-02-29T23:00:00Z 128 Solicitude de publicación no taboleiro de anuncios e edictos 2019-10-10T22:00:00Z 2019-10-10T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-10-10T22:00:00Z 130 Solicitude xeral 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 2016-02-29T23:00:00Z 131 Achega de documentación complementaria 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z 2016-08-17T22:00:00Z 132 Solicitude de clave de acceso á Sede electrónica 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 183 Comunicación de dirección de correo electrónico para recibir avisos das notificacións emitidas polo Concello de Pontevedra (persoas físicas) 2017-01-30T23:00:00Z 2017-01-30T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2017-01-30T23:00:00Z 606 Solicitude de información accesible e queixas sobre accesibilidade web 2020-11-08T23:00:00Z 2020-11-08T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 2020-11-08T23:00:00Z 607 Procedemento de reclamación de accesibilidade web 2020-11-08T23:00:00Z 2020-11-08T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 2020-11-08T23:00:00Z 150 Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os seus anexos e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalos no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2016-02-29T23:00:00Z 151 Solicitude de actualización anual no rexistro municipal de asociacións 2022-02-09T23:00:00Z 2022-02-09T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os seus anexos e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalos no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2022-02-09T23:00:00Z 153 Solicitude de modificación de datos no rexistro municipal de asociacións 2016-03-01T23:00:00Z 2016-03-01T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial. Para a presentación electrónica ten dispoñible un formulario web polo que non é preciso que achegue este modelo 2016-03-01T23:00:00Z 155 Solicitude de información do rexistro municipal de asociacións 2016-03-01T23:00:00Z 2016-03-01T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-03-01T23:00:00Z 221 Conta xustificativa subvención directa tramitada polo Gabinete da Alcaldía 2019-05-15T22:00:00Z 2019-05-15T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-05-15T22:00:00Z 223 Solicitude de xustificación de subvencións directas (nominativas e excepcionais) tramitadas polo Servizo de educación e promoción económica 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2020-10-12T22:00:00Z 224 Aceptación da subvención para a innovación e reactivación do sector económico e comercial do Concello de Pontevedra 2020-12-21T23:00:00Z 2020-12-21T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2020-12-21T23:00:00Z 225B Xustificación da subvención para a compra de ordenadores para familias (Prazo extemporáneo) 2022-01-31T23:00:00Z 2022-01-31T23:00:00Z 2022-01-31T23:00:00Z 227 Solicitude de subvencións destinadas ao financiamento de gastos ordinarios e correntes 2021-09-29T22:00:00Z 2021-09-29T22:00:00Z 2021-09-29T22:00:00Z 228 Solicitude de pagamento de subvención directa (nominativa ou excepcional) tramitada polo Servizo de educación e promoción económica 2022-02-01T23:00:00Z 2022-02-01T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-02-01T23:00:00Z Declaración xurada de dedicación exclusiva de condutor asalariado 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Expedición de carné municipal de condutor asalariado. Declaración xurada. 2016-02-29T23:00:00Z 620 Solicitude de renovación do permiso municipal de condutor 2018-12-06T23:00:00Z 2018-12-06T23:00:00Z 2018-12-06T23:00:00Z 621 Solicitude de transmisión de licenza municipal de taxi 2019-11-28T23:00:00Z 2019-11-28T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación gárdeo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line co resto de documentación necesaria. 2019-11-28T23:00:00Z 622 Solicitude de cambio de vehículo 2016-02-25T23:00:00Z 2016-02-25T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación gárdeo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line co resto de documentación necesaria. 2016-02-25T23:00:00Z 626 Solicitude de baixa de condutor asalariado 2016-02-25T23:00:00Z 2016-02-25T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación gárdeo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line co resto de documentación necesaria. 2016-02-25T23:00:00Z 627 Solicitude de carné municipal de condutor asalariado 2021-12-09T23:00:00Z 2021-12-09T23:00:00Z 2021-12-09T23:00:00Z 501 Solicitude de licenza de obras 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 501 Solicitude de licenza de obras 2016-02-29T23:00:00Z 502 Solicitude de licenza de primeira ocupación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 502 Solicitude de licenza de primeira ocupación 2016-02-29T23:00:00Z 503 Solicitude de devolución de fianza/aval pola realización de obras 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line. 2019-11-25T23:00:00Z 503A Comunicación de cambio de titularidade de apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 503A Comunicación de cambio de titularidade de apertura 2016-02-29T23:00:00Z 503U Comunicación de cambio de titularidade de licenzas urbanísticas 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 503U Comunicación de cambio de titularidade de licenzas urbanísticas 2016-02-29T23:00:00Z 504 Solicitude de licenzas de parcelamento, división ou segregación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 504 Solicitude de licenzas de parcelamento, división ou segregación 2016-02-29T23:00:00Z 505 Solicitude de conformidade administrativa coa división de feito dunha finca ou coa innecesariedade de licenza de parcelamento 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 505 Solicitude de conformidade administrativa coa división de feito dunha finca ou coa innecesariedade de licenza de parcelamento 2016-02-29T23:00:00Z 506 Solicitude de expedición de documentos administrativos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 506 Solicitude de expedición de documentos administrativos 2016-02-29T23:00:00Z 507 Solicitude de información urbanística, demarcación de aliñación e rasantes ou consulta urbanística 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 507 Solicitude de información urbanística, demarcación de aliñación e rasantes ou consulta urbanística 2016-02-29T23:00:00Z 508 Solicitude de licenzas de obra e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 508 Solicitude de licenzas de obra e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 510 Solicitude de licenza de apertura e posta en funcionamento (sen obras) 2017-05-28T22:00:00Z 2017-05-28T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2017-05-28T22:00:00Z 511 Achega de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 511 Achega de documentación complementaria 2016-02-29T23:00:00Z 512 Solicitude de ampliación de prazo para a achega de documentación 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 512 Solicitude de ampliación de prazo para a achega de documentación 2016-02-29T23:00:00Z 513ABIS Comunicación previa do inicio de actividade económica e ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (sen obras) 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 513ABIS Comunicación previa do inicio de actividade económica e ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (sen obras) 2016-02-29T23:00:00Z 513OABIS Comunicación previa de obras e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 513OABIS Comunicación previa de obras e apertura 2016-02-29T23:00:00Z 514VLBIS Comunicación previa de obras 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 514VLBIS Comunicación previa de obras 2016-02-29T23:00:00Z 515 Solicitude de informe respecto das condicións de adecuación de vivenda a efectos de reagrupación familiar 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 515 Solicitude de informe respecto das condicións de adecuación de vivenda a efectos de reagrupación familiar 2016-02-29T23:00:00Z 516 Solicitude de prórroga de prazos 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z 516 Solicitude de prórroga de prazos 2016-02-29T23:00:00Z 518 Solicitude de permiso de vertedura 2018-07-04T22:00:00Z 2018-07-04T22:00:00Z Solicitude de permiso de vertedura 2018-07-04T22:00:00Z 519 Outorgamento de representación por persoas físicas 2022-11-23T23:00:00Z 2022-11-23T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-11-23T23:00:00Z 402 Solicitude de inscrición no directorio de axentes colaboradores TÉCNICOS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 403 Solicitude de inscrición no directorio de axentes colaboradores CONTRATISTAS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 404 Solicitude de inscrición no directorio de axentes colaboradores OFICIOS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 405 Solicitude de inscrición no directorio de axentes colaboradores SUBMINISTRADORES DE MATERIAIS 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 406 Solicitude de inscrición no directorio de axentes colaboradores, entidades e laboratorios de control 2016-05-17T22:00:00Z 2016-05-17T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-05-17T22:00:00Z 407 Solicitude de visita técnica de inspección para a actuación na área de rehabilitación integral 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2016-06-27T22:00:00Z 412A Comunicación do remate das obras 2016-06-27T22:00:00Z 2016-06-27T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2016-06-27T22:00:00Z 413 Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral 2019-04-24T22:00:00Z 2019-04-24T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2019-04-24T22:00:00Z 413C Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021) 2022-04-03T22:00:00Z 2022-04-03T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2022-04-03T22:00:00Z 413R Comunicación do inicio das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan de Vivenda 2013-2016) 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e os anexos que sexan necesarios e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir os documentos e asinalos para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalos a súa solicitude on line 2022-01-16T23:00:00Z 414 Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral 2019-04-24T22:00:00Z 2019-04-24T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-04-24T22:00:00Z 414B Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-21) 2021-03-10T23:00:00Z 2021-03-10T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2021-03-10T23:00:00Z 414C Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-21, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021) 2022-04-03T22:00:00Z 2022-04-03T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-04-03T22:00:00Z 414R Comunicación da finalización das actuacións de rehabilitación na Área de Rehabilitación Integral (Remanentes Plan de Vivenda 2013-2016) 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-01-16T23:00:00Z 415 Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención 2019-04-25T22:00:00Z 2019-04-25T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-04-25T22:00:00Z 415C Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021) 2022-04-03T22:00:00Z 2022-04-03T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-04-03T22:00:00Z 415R Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención (Remanentes Plan Estatal de Vivienda 2013-2016) 2022-01-17T23:00:00Z 2022-01-17T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-01-17T23:00:00Z 416 Outorgamento de representación 2019-04-25T22:00:00Z 2019-04-25T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-04-25T22:00:00Z 416C Outorgamento de representación para actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021) 2022-04-03T22:00:00Z 2022-04-03T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-04-03T22:00:00Z 416R Outorgamento de representación (Remanentes Plan Estatal de Vivenda 2013-2016) 2022-01-17T23:00:00Z 2022-01-17T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-01-17T23:00:00Z 417 Renuncia 2019-04-25T22:00:00Z 2019-04-25T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2019-04-25T22:00:00Z 417C Renuncia ás actuacións de rehabilitación/renovación urbana na Área de Rehabilitación Integral (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Acordo da Comisión Bilateral de 01/12/2021) 2022-04-03T22:00:00Z 2022-04-03T22:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-04-03T22:00:00Z 417R Renuncia (Remanentes Plan de Vivenda 2013-2016) 2022-01-17T23:00:00Z 2022-01-17T23:00:00Z Descargue o modelo de solicitude e encha todos os datos. A continuación pode vostede imprimir o documento e asinalo para a súa presentación presencial ou ben gardalo no seu equipo para achegalo a súa solicitude on line 2022-01-17T23:00:00Z