Informes do período medio de pagamento Estas son as últimas entradas publicadas gl PMP 2015 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2016-02-29T23:00:00Z PMP 2016 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2016-02-29T23:00:00Z PMP 2017 2017-03-01T23:00:00Z 2017-03-01T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2017-03-01T23:00:00Z PMP 2018 2018-02-27T23:00:00Z 2018-02-27T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2018-02-27T23:00:00Z PMP 2019 2019-03-03T23:00:00Z 2019-03-03T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2019-03-03T23:00:00Z PMP 2020 2020-03-01T23:00:00Z 2020-03-01T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2020-03-01T23:00:00Z PMP 2021 2021-02-25T23:00:00Z 2021-02-25T23:00:00Z Período medio de pagamento a provedores mensual. Detalle por entidades. 2021-02-25T23:00:00Z PMP 2022 2022-02-27T23:00:00Z 2022-02-27T23:00:00Z Período medio de pagamento a proveedores mensual. Detalle por entidades 2022-02-27T23:00:00Z PMP 2023 2023-02-27T23:00:00Z 2023-02-27T23:00:00Z Período medio de pagamento a proveedores mensual. Detalle por entidades 2023-02-27T23:00:00Z