Informes trimestrais de loita contra a morosidade Estas son as últimas entradas publicadas gl Informe trimestral contra la morosidad 4º trimestre Instituto Municipal de Deportes 2015 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2016-02-29T23:00:00Z Informe trimestral contra a morosidade 4º trimestre Pazo da Cultura e Exposicións 2015 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2016-02-29T23:00:00Z Informe trimestral de loita contra a morosidade 2015 2016-02-29T23:00:00Z 2016-02-29T23:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2016-02-29T23:00:00Z Informe trimestral de loita contra a morosidade 2016 2016-05-25T22:00:00Z 2016-05-25T22:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2016-05-25T22:00:00Z Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2017 Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2018 Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2019 2019-08-18T22:00:00Z 2019-08-18T22:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2019-08-18T22:00:00Z Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2020 2020-05-18T22:00:00Z 2020-05-18T22:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2020-05-18T22:00:00Z Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2021 2021-05-05T22:00:00Z 2021-05-05T22:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2021-05-05T22:00:00Z Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2022 2022-05-02T22:00:00Z 2022-05-02T22:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 2022-05-02T22:00:00Z Informes trimestrais de loita contra a morosidade 2023 2023-05-31T22:00:00Z 2023-05-31T22:00:00Z Informe trimestral, regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade ns operacións comerciais 2023-05-31T22:00:00Z