Datos estatísticos (contratos) Estas son as últimas entradas publicadas gl Datos estatísticos sobre contratos adxudicados no 2019 2021-06-01T22:00:00Z 2021-06-01T22:00:00Z De confomidade co establecido no art. 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobierno preséntanse os datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público 2021-06-01T22:00:00Z Datos estatísticos sobre contratos adxudicados no 2020 2021-06-01T22:00:00Z 2021-06-01T22:00:00Z De confomidade co establecido no art. 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobierno preséntanse os datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público 2021-06-01T22:00:00Z Datos estatísticos sobre contratos adxudicados no 2021 2022-06-13T22:00:00Z 2022-06-13T22:00:00Z De confomidade co establecido no art. 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobierno preséntanse os datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público 2022-06-13T22:00:00Z